Jernbanedirektør på rett spor

Elisabeth Enger oppfordrer til samhandling for å få godset på rett spor.

Publisert Sist oppdatert

– Vi må løfte godset på jernbane som et strategisk og viktig tema. Politisk vilje må omsettes til handling. Vi må stå sammen og ha en løpende dialog for å gjøre de riktige tiltakene i sterk konkurranse med andre aktører, understreket jernbanedirektøren under Transport & Logistikk 2013 på Gardermoen denne uken.

Ambisjoner

Enger signaliserte store ambisjoner om å få mer av godset over på bane.

– Det kreves imidlertid sterkt fokus på dette tema hvis vi skal lykkes. En kan ikke bare fokusere på persontrafikk, understreket jernbanedirektøren.

Hun fremhevet viktigheten av at flere aktører deler på godsstrømmen.

Tiltak

- Samlastere, Cargolink og CargoNet må samarbeide om godset. Hvordan vi takler eierskap og drift av terminaler er en stor utfordring. Det trengs tiltak både på kort og lang sikt for å beholde en godstransport på skinner, sa Enger.

Videre understreket hun viktigheten av å legge til rette for at både gods- og persontrafikk skal fungere optimalt på et felles fremtidig jernbanenett.

Mangler tillit

- Kundene ønsker mer gods på bane og et forutsigbart jernbanetilbud. Denne utfordringen må Jernbaneverket møte. Mange uheldige omstendigheter som manglende pålitelighet har skapt alvorlige konsekvenser for vår virksomhet. Dette er den viktigste årsaken til at vi ikke har klart å komme oss opp igjen etter finanskrisen. Å øke tilliten til påliteligheten er jobb nummer én, understreket jernbanedirektøren.