Jon Georg Dale ønsker å gjøre ting enklere for transportbansjen, gjennom innføring av elektroniske fraktbrev.

Vil innføre elektroniske fraktbrev

Regjeringen ønsker å innføre elektroniske fraktbrev ved frakt av gods på vei. – Dette vil komme alle de seriøse aktørene i bransjen til gode, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Dette er noe næringen har ønsket. Innføring av elektroniske veifraktbrev vil kunne bety en vesentlig kostnadsreduksjon for transportnæringen. Det vil i tillegg bidra til økt kontroll og overvåking av gods under transport. Det er en vinn-vinn situasjon for alle parter, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Regjeringen mener at dette vil medføre en forenkling for transportbransjen, og at det vil åpne for både rimeligere løsninger og bidra til økt kontroll med gods under transport.

Forslaget innebærer at regjeringen ber om samtykke til ratifikasjon av en tilleggsprotokoll (eCMR) til den såkalte CMR-konvensjonen, som regulerer godsbefordring på vei. Konvensjonen og tilleggsprotokollen regulerer grensekryssende frakt av gods, men regjeringen foreslår regler om elektroniske fraktbrev også ved innenriks godsbefordring.

– Regjeringen er opptatt av å fjerne useriøse aktører fra transportmarkedet. Det er viktig, blant annet av hensyn til trafikksikkerheten, at vi legger til rette for de seriøse aktørene. Dette er en forenkling og effektivisering som vil komme alle de seriøse aktørene i bransjen til gode. Det er jeg godt fornøyd med, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Elektroniske fraktbrev kan bidra til økt kontroll og overvåking av gods under transport, økt sporbarhet av endringer i fraktbrevet, mer nøyaktige opplysninger og et sikrere grunnlag for å identifisere partene gjennom regler om elektronisk signatur. Dette kan igjen gi et bedre kontrollgrunnlag med næringen og føre til en mer rettferdig konkurransesituasjon, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Justis- og beredskapsdepartementet vil i løpet av våren 2020, i samarbeid med Samferdselsdepartementet, vurdere om elektroniske fraktbrev bør gjøres obligatorisk for enkelte grupper.

Powered by Labrador CMS