Snuoperasjon fra samferdselsminsteren?

ERLING SÆTHER: Det er veldig bra at samferdselsminister Jon Georg Dale endelig tar til orde for nye tanker i Havne-Norge, mener Erling Sæther.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I et intervju med Moderne Transport sier samferdselsminister Dale i forbindelse med en konferanse i Ålesund nylig at arbeidet med godsoverføring fra veg til sjø har hatt en svak måloppnåelse og at det kanskje kan være grunn til å brenne alle papirene og lage en ny havnestruktur.

Erling Sæther, Flowchange.

Om artikkelserien:

ERLING SÆTHER: er en nestor i norsk
transport- og logistikkbransjen. I fjor gikk
han av som næringspolitisk direktør i NHO, og har sammen med Hans Kristian Haram, Roger Kormeseth og Geir Berg startet selskapet Flowchange.
Sæther tar i hver utgave av Moderne Transport opp et aktuelt tema og belyse det fra sitt ståsted.

Du finner artiklene til Sæther her.

«Vi må samle volumene for å få til lønnsomme godstransporter på sjø», sier han og viser til havnestrukturen på kontinentet. «Hvor sannsynlig er det å drive lønnsomt om vi skal anløpe hver eneste kommune som har en container stående på kai», fortsetter han om vi siterer rett fra intervjuet.

Det er veldig bra at han tar til orde for nye tanker nå. Det gjorde han ikke da han var statssekretær i samferdselsdepartementet i 2014. Da tok vi til orde for en godskonsentrasjon på containertransporten, ikke nødvendigvis for andre aktiviteter i havnene. Den fem år gamle havne- og farvannsloven kunne brukes til slikt, gjennom §46 hvor staten kunne ta beslutninger om bruk av havner for å styre trafikken.

En konsentrasjon i tråd med de store godsstrømmene, ville gi rederiene mulighet for økte frekvenser, slik kundene krever, øke volumene og dermed redusere havnekostnadene som utgjør minst 40 prosent av kostnadene for sjøtransporten. Dette ville være mulig, hevdet vi og samtidig legge til rette for økt konkurranse mellom havnene.

Da var han uenig i det. Han ville tvert imot liberalisere loven, la markedet råde og la kommune-Norge styre med havnene og endog la kommunene få tilgang til deler av havnekapitalen.

Så kom Godsanalysen til NTP som egentlig sa det samme hvor begrunnelsen var at det kunne bli lengre å dyrere lastebiltransporter for å få godset fram til sluttbruker.

Havne og farvannsloven

Nå har vi fått et lovforslag som både har fjernet statens styringsrett for et viktig, nasjonalt samferdselstilbud og som gir kommunene anledning til utbytte fra havnekassa som inntil nå bare kunne brukes til havneformål. Heldigvis ser det ut til at Stortinget strammer noe inn på kommunenes lyst på havnekapitalen når de skal behandle lovforslaget den 4. juni.

Vi har også fått en prisverdig tilskuddsordning for overføring av gods fra veg til sjø, men det ryktes at den skal avvikles bare etter to år.

Sjøtransport tar markedsandeler

Hvordan har det gått med sjøtransporten? Ting kan tyde på at sjøtransporten har tatt markedsandeler de siste to årene.

Antall tungbilpasseringer over Svinesund pr døgn (ÅDT). Som det fremgår er økningen redusert vesentlig i 2018. Kilde: SVV

Sammenligner vi antall tungbilpasseringer over Svinesund med containertransporten over Oslofjordhavnene kan det tyde på at sjøtransportens økning er større enn biltransporten.

Antall TEUs over Oslofjordhavnene viser en større økning enn biltransporten over grensen i 2018. Kilde SSB

 En tilsvarende oversikt over containertransporten til/fra Oslofjordhavene viser en økning.

 Containertransporten over Oslofjordhavnene økte med 2,3 prosent i 2018 i forhold til 2017, mens tungbilpasseringene over Svinesund bare økte med 1,3 prosent.

Antall tonn varer i utenrikshandel med skip og bil unntatt Sverige og prosentvis utvikling i forhold til foregående år med bil (grønn linje) og med skip (lilla linje). Kilde SSB

Det kan være en tilfeldighet, og det må nøyere undersøkelser til, men statistikken for utenrikshandelen viser samme tendens.

 Mens tonnasjen for biltrafikk økte med 1,45 prosent økte sjøtransporten med 3,7 prosent.

Oversikten for import og eksport med bil omfatter alle land i Europa unntatt Sverige for sammenligningens skyld. Sverige er lite relevant for sjøtransport. Sjøtransporten omfatter også eksport og import fra alle europeiske land. Tallene omfatter alle varer unntatt olje og gass og elektrisk strøm.

Dette viser en tydelig forskjell i transportmiddelfordelingen, men det er kanskje for tidlig å hevde at det er en tendens.

Samferdselsministerens invitasjon til ny debatt er på sin plass, selv om vi har kastet bort fem år.

En evaluering av tilskuddsordningen for godsoverføring er også bra, men ikke for å avvikle den. Den bør heller målrettes bedre og vare noen år til.

Powered by Labrador CMS