Enova mener at realisering av de ladepunktene som nå får støtte vil gjøre det mulig for tunge elektriske kjøretøy å kjøre mellom de store byene i Sør-Norge.

Støtte til 108 ladepunkter for tunge el-kjøretøy

Blir alle stasjonene realisert, vil det være fullt mulig å kjøre elektrisk lastebil mellom Oslo og Bergen, Trondheim og Stavanger innen 2025. Totalt er det nå gitt tilsagn om støtte til 611 tungbilladere.

Publisert Sist oppdatert

Her kommer stasjonene:

Nr i kart Søker Prosjekttittel Støtte fra Enova
1TUNGBIL LADING ASLadestasjon for tunge kjøretøy - Langhuskr 3 653 008,00
2MER NORWAY ASLadestasjon Svinesundparken døgnhvileplasskr-
3CIRCLE K NORGE ASUnderveislading for tunge kjøretøy - Livoldkr 1 000 000,00
4FASTCHARGE ASSkurve- Ålgårdkr 6 500 000,00
5FASTCHARGE ASFurulund Kro & Motellkr 4 000 000,00
6ST1 NORGE ASLading for tunge kjøretøy – Tvedestrandkr 3 841 950,00
7CIRCLE K NORGE ASUnderveislading for tunge kjøretøy - Circle K Alvdalkr 2 000 000,00
8CIRCLE K NORGE ASUnderveislading for tunge kjøretøy - Circle K Elverum Truckkr 4 800 000,00
9CIRCLE K NORGE ASUnderveislading for tunge kjøretøy - Circle K Klettkr 1 000 000,00
10MER NORWAY ASLadestasjon tungbil Jessheim døgnhvileplasskr-
11CIRCLE K NORGE ASUnderveislading for tunge kjøretøy - Circle K Oppdal Automatkr 2 000 000,00
12TUNGBIL LADING ASLadestasjon for tunge kjøretøy - Vinstrakr-
13TUNGBIL LADING ASLadestasjon for tunge kjøretøy - Biri Travbane - Døgnhvilekr 4 351 256,00
14TUNGBIL LADING ASOffentlig ladestasjon Håbakken, Lærdalkr 6 159 766,00
15TUNGBIL LADING ASLadestasjon for tunge kjøretøy - Vosskr 6 136 427,00
16FASTCHARGE ASGol i Hallingdalkr-
17CIRCLE K NORGE ASUnderveislading for tunge kjøretøy - Circle K Sekkelstenkr 2 000 000,00
18FASTCHARGE ASBergen Travparkkr 6 000 000,00
19FASTCHARGE ASMalvikkr 7 000 000,00

Fem norske selskap får 60 millioner kroner i støtte av Enova for å bygge ladestasjoner for tunge elektriske kjøretøy. Stasjonene skal bygges langs bestemte korridorer i Sør-Norge og stå ferdig senest våren 2025.

– Veitrafikken står for 18 prosent av de totale utslippene av klimagasser i Norge. Enova støtter de som går foran og disse ladestasjonene vil gjøre det enklere for tungtransporten å velge utslippsfritt, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

I Norge er knappe to prosent av lastebilene utslippsfrie, men over 10 prosent av nye lastebiler som selges er elektriske. Målet for nysalget i 2030 er økt til 100 prosent og disse ladestasjonene vil være en forutsetning for at dette skal være mulig.

– Nå blir det mulig å bruke elektriske lastebiler på de lengre transportetappene og der hvor kjøretøyene har en daglig kjørelengde utover kjøretøyets forventede rekkevidde, sier Nakstad. 

Det skal bygges i alt nitten ladestasjoner med 108 ladepunkt. Stasjonene skal bygges langs fire bestemte korridorer i Sør-Norge: Oslo-Svinesund, Oslo-Stavanger, Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim. I tillegg gir Enova støtte til bygging av tre stasjoner utenfor disse korridorene. Fellesnevneren for samtlige er at dette er veistrekninger som i dag er sterkt trafikkerte av tung godstrafikk.

– Enova har tidligere støttet bygging av såkalte bedriftsladere som står inne på selskapets områder. Vi tror at markedet vil ta vel imot disse nye underveisladerne. Det er et modent marked med profesjonelle aktører og Enova bidrar nå til å framskynde overgangen til utslippsfri tungtrafikk/-transport, sier Nakstad.

Fire søknader ble innvilget selv om selskapet ikke søkte investeringsstøtte fra Enova. Årsaken er at et tilsagn i Enovas støtteprogram sikrer aktøren tilgang til Statens vegvesen sine døgnhvileplasser.

– Vi hadde forventet sterk konkurranse og det er jo en hyggelig overraskelse at enkelte aktører søkte om tilsagn med 0 kroner i ønsket støtte. Vi tror at enkelte lokasjoner blir ansett så attraktive (av enkelte aktører) at aktørene ønsker å etablere uten støtte fra Enova. Dette vise at markedet har stor tro på en fremtid med elektriske lastebiler, sier Nakstad. 

– Det er viktig at vi har et godt ladetilbud for tungbiler på våre døgnhvileplasser. Skal vi nå målet om innfasing av nullutslippskjøretøy for tungtransporten, må vi gi forutsigbarhet i det grønne skiftet for disse aktørene, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland. 

Dette er bedriftsprosjektene som får støtte.

Støtte også til 13 bedriftsprosjekter

Samtidig som støtte blir gitt til etablering av offentlige ladere, får 13 prosjekter i alt 18 millioner kroner i Enova-støtte for å bygge ladestasjoner for tunge kjøretøy. Dette er fjerde runde med konkurranse for dette støtteprogrammet. Ladestasjonene skal være ferdig utbygd og i drift i før sommeren 2025.

-Enova støtter de som går foran og det er svært gledelig å se interessen for bedriftslading for tyngre kjøretøy. Vi har søknadsfrister også neste år og oppfordrer alle aktører som vurderer å etablere egne ladere om å søke, både de store og de mindre transportselskapene, sier markedssjef Marie Tranaas Skjærvik i Enova.

Støtteprogrammet er rigget som en konkurranse der de selskapene som etablerer mest kW pr. støttekrone, får støtte av Enova. Søknader som hadde kostnadseffektivitet på 2100 kr/kW eller bedre, ble innvilget støtte i denne runden. Totalt utgjorde dette 13 prosjekter med 58 ladepunkt. Hva grensen blir i neste runde vil avhenge av søknadene som kommer inn.

Dette er fjerde runde med støtte til bedriftsladere for lastebiler. I september fikk 23 prosjekter støtte til 116 ladepunkter, i mai fikk 27 prosjekter støtte til 154 ladepunkter, og i februar fikk 26 prosjekter støtte til 175 ladepunkter. 

Om alle prosjektene skulle bli realisert, vil det dermed finnes 503 Enova-støttede ladepunkter for lastebiler i bedriftsregi og da 108 offentlig tilgjengelige ladere langs hovedfartsårene i Sør-Norge.

Powered by Labrador CMS