Den første elektriske distribusjonsbilen i Norge tilhører ASKO, og ved lanseringen fikk statsminister Erna Solberg æren av å prøve den.

Gir støtte til kjøp av lastebil

Enova vil dekke deler av merkostnaden for bedrifter som velger å kjøpe lastebil/varebil som drives av hydrogen eller batteri.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På Enovakonferansen i Trondheim tirsdag 31. januar 2017 annonserte Enova et støttetilbud til virksomheter som kjøper batterielektriske og hydrogendrevne kjøretøy. Målsetningen er å få fortgang i innfasingen av utslippsfrie kjøretøy i næringslivet i Norge.

- Transport står for nærmere en tredel av klimagassutslippene, og elektrifisering er en av de viktigste tiltakene for å kutte disse utslippene. Med dette tilbudet håper vi å etablere et marked i Norge for nullutslippsbiler i næringslivet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Støtte skal gi oppsving i salget

I løpet av første kvartal 2017 lanserer Enova en støtteordning som er rettet mot proffmarkedet. Virksomheter vil da kunne søke Enova om å få dekket deler av merkostnaden knyttet til kjøp av elektriske varebiler og lastebiler eller hydrogenbiler.

Hvor stor del av kjøpet Enova dekker er foreløpig ikke kjent. På forespørsel fra MTlogistikk.no svarer Enova at dette vil bli klargjort detaljert når støtteordningen lanseres om ikke lenge. Men det blir ingen fast sats. Støtten vil avhenge av hvor mye som skal til for å gjøre det enkelte prosjektet lønnsomt.

Formålet med ordningen er å få til en tilsvarende utvikling for nullutslippskjøretøy i norsk næringsliv som i privatmarkedet.

- Gode støtteordninger til privatbilisten har ført til salg av mer enn 100.000 elektriske personbiler i Norge. Vi har ikke hatt de samme insentivene innenfor proffmarkedet, og håper nå at dette tilbudet fører til en oppsving også her, sier Nakstad.

Økt salgsvolum = lavere pris

Hydrogenbiler og større elektriske kjøretøy er foreløpig betraktelig dyrere i innkjøp enn tilsvarende kjøretøy med fossilt drivstoff.

- Prisene vil synke etter hvert som volumet øker, og det er denne endringen vi nå ønsker å få fart på. Hvor mye vi kan gå inn med, vil avhenge av lønnsomheten i det enkelte prosjektet, sier Nakstad.

Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Powered by Labrador CMS