Bygger Tesla-lektere

Nederlandske Port-Liner skal elektrifisere elve- og kanaltransporten i Europa.

Publisert

Vannveiene i Sentral-Europa er svært viktige transportårer. Her går det i det dag rundt 7300 innenlands-skip og lektere med containere og annet gods og bidrar til en smidig logistikk på et trangt og tett befolket område.

Nå er det nederlandske selskapet Port-Liner i ferd med å bygge de to første hel-elektriske lektere, eller el-lektere om du vil – som selvsagt har fått kallenavnet Tesla-lektere. Prosjektet har en kostnad på rundt 100 millioner euro, og har fått sju millioner euro i EU-støtte.

Port-Liners lekter kan justeres i høyden slik at det kommer under laver broer, samtidig som kapasiteten kan økes på strekninger uten lave broer.
Port-Liners lekter kan justeres i høyden slik at det kommer under laver broer, samtidig som kapasiteten kan økes på strekninger uten lave broer.

Lekterne skal i utgangspunktet betjene transporten mellom havnene i Amsterdam, Antwerpen og Rotterdam.

Du kan se selskapets skrytevideo øverst. 

Lekterne er 110 meter lange, 11,45 meter brede og har en kapasitet på 280 TEU, noe som er åtte prosent mer enn dagens lektere. Det kan også lages en 15 meter bred variant som kan ta 350 TEU.

Lekteren kan lastes fem containere i høyden, men enkelte strekninger har broer er så lave at bare to containere får plass. Dette har Port-Liner løst med et hev- og senkbart styrehus. Styrehuset kan heves slik at kapteinen får sikt når lekteren er fullastet, men også senkes slik at den kommer under lave bruer.

Energiforsyningen ligger i batterier som ligger i containere under styrehuset. Disse containerne kan byttes ut med containere med fulladede batterier når skipet ligger i havn, eller lades ved kai. Hver container har i utgangspunktet en batterikapasitet på 1,68 MWh. I fremtiden kan innmaten i energicontainerne byttes ut med fremtidens grønne energi, enten det er bedre batterier eller for eksempel hydrogen-kraftverk.

Med fire slike battericontainere om bord, skal skipet kunne kjøre i 14 timer mellom hver lading eller batteribytte. Dette skal være tilstrekkelig til å operere mellom Rotterdam, Antwerpen og Duisburg.

Siden skipet ikke trenger noe stort maskinrom, har Port-Liner utstyrt skipet med store og komfortable lokaler for mannskapet.

De to første skipene være ferdigbygget i løpet av høsten, ifølge Port-Liner selv. Selskapet har regnet ut at seks el-lektere kan fjerne 23.000 lastebilturer årlig fra nederlandske veier, og erstatte dem med null-utslippstransport.