Går det for fort i svingene?

Transportbransjen, varehandelen og el-bilnæringen står foran mega-utfordringer med økende klimarisiko. Går det for fort i svingene?

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Med den nye rapporten «Klimarisiko – finans og børs» ønsker Klimastiftelsen å bidra til at finansinstitusjoner og børsnoterte selskaper skal lære av hverandres arbeid og erfaring med finansiell klimarisiko.

Klarer vi å levere?

Tåler vi å nå klimamålene? Klarer industrien å levere produkter til en nullutslippsverden? Er spørsmål som stilles i rapporten.

Den berører også klimarisikoens innvirkninger på både varehandel og el-bilbransjen.

De tradisjonelle bilprodusentene blir utfordret av det nye el-bilmarkedet med ny teknologi.

Et eksempel er utfordringen for Volkswagen og Møller som i dag selger to el-bilmerker, men som innen 2025 skal på markedet med 25 el-biltyper.

For fort i svingene

Ny-teknologien bidrar til å endre dynamikken og konkurranseforholdet i markedet. I tillegg driver den fram en raskere utvikling av nye, miljøvennlige biler og mer effektive transportløsninger som bildeling, selvkjørende biler og lavutslippsteknologi.

En tilsvarende utvikling skjer i både shipping-sektoren og landtransporten.

Det understrekes at teknologi og bærekraftig utvikling må gå hånd i hånd. Det er vel heller ikke lenger tvil om at nye klimavennlige løsninger må utvikles for å møte utfordringene, for eksempel innen transportsektoren.

Nå mener imidlertid mange at det går for fort i svingene, og at sektorer som transportnæring og varehandel har store utfordringer med å henge med.

Begrepet klimarisiko handler, ifølge mange, om å håndtere risiko for derved å videreføre drift og tjene penger når og hvis verden når målene i Parisavtalen.

Powered by Labrador CMS