SKIFORM: Råkjernen til Madshus ski består i dag av helt andre materialer enn tidligere tiders trekjerner, forteller driftsdirektør Bjørn Myhre.

Glir logistikken like godt som skiene?

BIRI: Madshus kan smykke seg med å være verdens eldste nåværende skiprodusent. Men det betyr ikke at bedriften kan hvile på laurbærene i et marked der både konkurransen og klimaendringene er stadige utfordringer.

Publisert

Fra racingski til rulleskøyter

K2 konsernet Madshus eies fra 1990 av det amerikanske selskapet K2 Sports. I produktporteføljen til konsernet finnes bla en rekke ulike typer ski, snowboard, rulleskøyter, sykler, fiskeutstyr, sportsklær og sko. Madshus på Biri produserer langrennsski, men forhandler også ulike typer skistøvler, skistaver, skibindinger, drikkebelter, skihansker og toppluer.

Driftsdirektør Bjørn Myhre og jeg er på rundtur i Madshus’ produksjonslokaler. Som merkevarebedrift er logofoilene viktig for profileringen. Jeg får se skikjernen, som i dag er av en helt annen støpning enn gamle dagers tremateriale. 

LANGE TRADISJONER: Madshus har vært med i gamet som skiprodusent fra 1906. De 70 første årene var det treski som gjaldt

Lag på lag bygges skiene, blant annet ved hjelp av syv roboter. Så følger beskjæring, steinsliping og en siste touch med kantsliping. Det er langrennsski i ulike utforminger som ser dagens lys i fabrikken på Biri. Men det amerikanske K2-konsernet, som Madshus er en del av, har en langt bredere produktportefølje (se faktaboks).

Produksjonslogistikk og fleksibilitet

Myhre viser meg en «karusell» med 20 ulike modellformer for ski. Legger vi til forskjellige lengder og grader av spenn er vi oppe i flere hundre typer ski. Hver enkelt ski utstyres i dag med en chip-brikke slik at den får sin digitale identitet. Dette er viktig både for logistikkoversikt, kundetilpasning og for gjenbestilling av par- eller enkeltski.

FEM-I-EN: Madshus-skiene, i bedriftens egen «fivepack»-emballasje er sjelden utsatt for transportskader

– Innføringen av roboter faller ikke alltid i god jord hos de ansatte?

– Vi har faset inn robotene, delvis ved at disse har blitt knyttet til endring av produksjonsprosessen, som for eksempel jobben med bindingsplater. Men vi samkjørte også innføringen av roboter med naturlig avgang av personale slik at ingen har mistet jobben, forteller Myhre.

MANGE MODELLER: I denne «karusellen» er det 20 ulike modellformer for ski. Legger vi til forskjellige lengder og grader av spenn er vi oppe i flere hundre typer ski.

Han påpeker ellers at Madshus er heldig både fordi de har erfarne ansatte, og samtidig fleksible medarbeidere som greit kan veksle mellom ulike produksjonsoppgaver og lagerarbeid, alt etter behov.

– Sett at dere delvis bommer på etterspørselen i markedet; hva da?

– Vi kan stille om produksjonen radikalt i løpet av tre uker, poengterer Myhre. Vårt ERP-system gir oss også god oversikt.

– Men hva med etterspørselen i vintre der nullføre blir stadig mer vanlig?

– Her tilpasset vi oss endringene i markedet raskt. I dag er mer enn 60 prosent av skiene vi produserer felleski.

Inn- og utgående vareflyt

MÅ SYNES: For en merkevarebedrift som Madshus er profileringen viktig.

– K2-konsernet som Madshus inngår i har blant annet produksjon i Kina. Ble dere påvirket at turbulensene i det internasjonale fraktmarkedet i kjølvannet av koronaen?

– Ja, i høyeste grad. Mens vi var vant til fraktpriser på cirka 25.000 kroner for en førtifots container fra Kina til Biri, lå disse kostnadene på sitt høyeste i 2021 på rundt 125.000 kroner. Nå er vi langt på vei tilbake til normalnivå. Utfordrende var det også at ledetidene på det verste var oppe i 12 uker. Nå er vi heldigvis tilbake til mer forutsigbare leveransetider på 6–7 uker.

Det var en gang …

Det har i alt vært omkring 200 treskifabrikker i Norge. I 1940 var 80 produsenter i virksomhet samtidig. Går vil til 1972 var det omkring 25 innenlandske skifabrikker igjen. I 2023 gjenstår foruten Madshus, kun skiprodusentene Åsnes og Rønning Treski. De første Madshus-skiene ble laget av Martin Madshus i 1906 på en låve i Vardal ved Gjøvik. Produksjonen ble flyttet til Lillehammer i 1936 og videre til Biri i 1972. Madshus på Biri har i dag rundt 90 ansatte. Kilder: Store Norske Leksikon, Wikipedia og Madshus

Når det gjelder inngående frakt operer Madshus med forskjellige leveringsbetingelser (Incotems 2020). På utgående frakt dominerer derimot Ex Works (EXW).

– Hvorfor EXW?

– Fordi transportørene, som kjøpers forlenge arm, ofte laster opp varene. Mye av våre forsendelser går til distributører som vil betale for frakt og fortolling selv.

Transport og transportører 

– Hvem kan bli transportør for Madshus?

– For vår utgående distribusjon krever vi at transportørene disponerer over et omfattende rutenett. De må også være fleksible.

– Hva med transportpris og varigheten av avtalene?

– Vi sjekker transportpriser ute i markedet med jevne mellomrom. Når det gjelder avtalelengde forhandler vi transportavtaler annethvert år, sier Myhre.

Transport kan gjerne forårsake skader, men Madshus har sikret seg godt. Myhre forteller at skiene, både fordi de har lav egenvekt og er godt beskyttet i sin sedvanlige «fivepack», er lite utsatt for transportskader. Det som kan være en utfordring er dersom en eske med for eksempel 215 cm lange ski havner på et automatisk transportbånd som ikke er laget for å håndtere så lange pakker. Transportforsikring har ellers Madshus sikret seg via K2-konsernet.

SLIPING ON THE JOB: Hans Jørgen Voldengen gir skien en siste «finpuss».

 Bærekraft – mer enn symbolikk?

«Grønnvasking» har blitt en betegnelse på tiltak i bedrifter og institusjoner når betydningen er symbolsk snarere enn bærekraftig.

– Hvordan står Madshus når vi snakker bærekraft?

– Hva gjelder energiforbruk kjøper vi grønn strøm og har sertifikat på dette. Dessuten benytter vi oss av fjernvarme fra nabobedriften Mjøsbruket. Det gjør at vi sparer både penger og miljø. Fordi vi har chipper på hver enkelt ski kan vi også reparere og erstatte hver enhet. Det er besparende både hva gjelder transport og miljø.

Inn i framtiden

– Allerede firmagründer Martin Madshus var seg meget bevisst betydningen av å følge med i tiden med hensyn til produkt- og markedsutvikling forteller Myhre.

 Dagens Madshus har en rekke profilerte langrenns- og skiskytterstjerner i sin «stall». Og utnytter dette bevisst i markedsføringsøyemed. 

– Internt i bedriften har vi et Madshus business system som har som siktemål å sørge for at vi stadig forbedrer og effektiviserer oss. Systemet har mange likheter med Lean-tankegangen, sier Myhre.

Powered by Labrador CMS