TEAMET: Et knippe logistikkmedarbeidere i Jets Vacuum, fra venstre mot høyre: Richard Valde, Ingvill Sande, Anne Merethe Sæther, Merethe Skeide, Kim Egil Skeide og Kristin Husøy

Fyller verden med miljøvennlig vakuum

Vakuumtoaletter, det er lyden av miljø! Salgsdirektør Paul-Sindre Tarberg har sine kolleger i Jets Vacuum med seg når han på denne måten beskriver eksportsuksessen fra Hareid på Sunnmøre. Men kvalitetsprodukter forutsetter også kvalitet i logistikken.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Jets Vacuum AS

Bedriften startet så smått opp i 1986. Etter en omstrukturering i 1990 skjøt utviklingen for alvor fart. Dagens konsern leverer vakuumtoaletter og tilhørende infrastruktur til skip i over hele skalaen, fra cruisebåter til yachter og fiskefartøy

Videre har Jets Vacuum utviklet seg til å bli en viktig leverandør til de fire markedsområdene Hytter & Hus, Bygg, Mobile og Supermarked. Landmarkedet har blitt stadig mer interessant for bedriften, Det representerer i dag cirka 50 prosent av alt nysalg og har samtidig det største vekstpotensial framover for bedriften. Konsernet nærmer seg en omsetning på en halv milliard kroner. Rundt 80% prosent av salget går til eksportmarkeder verden over. I hovedbølet på Hareid jobber i dag rundt 170 ansatte.

Årlig ekspederer konsernet rundt 12.500 utgående leveranser, hvorav cirka 8500 går ut fra Hareid.

Foran meg sitter Paul-Sindre Tarberg Sales Director Cabins and Homes, Ingvill Sande, Senior Export Coordinator og Gunnar Gjersdal, Planning and System Development Manager. Alle fra Jets Vacuum.

Grunnen til at bedriften ble etablert var verken vannkraft eller billige råvarer. Men de sterke maritime nettverkene på Sunnmøre var nyttige for firmagründer Olav Hofseth da han i sin tid videreutviklet den banebrytende vakuumteknologien som reduserer vannforbruket fra toaletter med inntil 90 prosent.

I dag har Jets-konsernet fabrikker på Hareid, i Latvia og Kina foruten agenter og salgskontor spredt utover jordkloden. I motsetning til i «gamle dager», det vil si på 1990-tallet, er det ikke lenger norske innsatsvarer som dominerer. Leverandørene kommer i dag fra Norge, Europa og Øst Asia.

– Vi har ca. 8–9000 aktive artikler, hvorav over 4000 ligger på lager til enhver tid, bemerker Gjersdal.

Jets Vacuum er således i høyeste grad en integrert del av den globale vareflyten.

Covid-utfordringer

– Da pandemien traff skapte den mye usikkerhet hos oss, som for mange andre, forteller Tarberg.

– For å minske usikkerheten bunkret vi opp viktige innsatsmaterialer. Takket være godt forarbeid fra våre it-folk fungerte arbeid fra hjemmekontor greit. De ansatte i produksjonen gikk over til å jobbe i flere skift for å kunne holde nødvendig avstand.

– Men dere har til dels relativt lange ledetider?

– Ja! For enkelte typer pumper kan vi ha ledetider på inntil 18 måneder. Bedriften har lagt og legger derfor mye arbeid ned i å ha gode prognoser og store nok bufferlagre av kritiske komponenter.

KOMPLEKST: - Pandemien har gjort oppfølgingen av ordre mer omstendelig, forteller Ingvill Sande

Sande tilføyer:

– Når skipningstidene fra Østen har økt fra 4–5 til rundt 8 uker har dette vært en utfordring. Med våre europeiske leverandører har vi heldigvis ikke dette problemet.

For utgående skipninger har vi også måtte booke forsendelser i god tid. Men på grunn av kapasitetsproblemer har vi ikke alltid fått med containerne på skipet likevel.

Samtidig påpeker hun at pandemien har gjort oppfølgingen av ordre mer omstendelig.

GOD LOGISTIKK: På tur gjennom lagerlokalene observerer jeg paller godt innpakket i krympeplast, solide trekasse, esker tilpasset pallestørrelsen og spesialemballasje.

– Når kundemottak delvis er stengt og vanlige kontaktpersoner er i karantene har vi måtte bruke mer tid på ordrearbeidet enn i normale tider, sier Sande og fortsetter:

– Selv om påvirkningen av cruiseindustrien og festivalmarkedet har resultert i kanselleringer og utsettelser, har for eksempel yachtmarkedet, hyttemarkedet og mange av våre andre markeder holdt seg sterke. Slik sett er vi mindre konjunkturutsatt enn mange andre bedrifter.

Bevegelige målgrupper

En annen utfordring for Jets Vacuum er at noen av deres kunder fysisk sett er «bevegelige målgrupper».

– Skip går fra havn til havn. Derfor er det ekstra viktig at overlevering av godset er riktig timet i forhold til hvor skipet er når, sier Tarberg.

Han tilføyer at Jets Vacuum etter hvert dessuten har fått betydelige leveranser til store arrangementer som utendørskonserter. Også her det er viktig at leveransene treffer, både når det gjelder kapasitet, tid og sted.

Prognoser og vareflyt?

– Vi utnytter vårt ERP-system maksimalt for å sikre gode prognoser og oversikt, poengterer Gjersdal.

GRØNT SYSTEM: Vakuumtoaletter, det er lyden av miljø, sier Paul-Sindre Tarberg.

– Disse sender vi til kollegaene på innkjøp og skipning slik at de vet hvilke oppdrag som er i kjømda. I tillegg er vi online med våre bedrifter i Latvia og Kina slik at vi kan rute produksjonsoppdrag til dem avhengig av kapasitet, kunder og geografi, legger han til.

Videre forteller han at reservedelslageret er automatisert slik at gjengangerartikler er umiddelbart tilgjengelige. På tur gjennom lagerlokalene observerer jeg paller godt innpakket i krympeplast, solide trekasser, esker tilpasset pallestørrelsen og spesialemballasje for blant annet toalettskålene.

– Vi har svært få transportskader, bemerker Sande.

Jets Vacuum sin leveringsgrad totalt ligger gjennomgående på 98–99 prosent, målt som andelen varer som går ut fra Hareid i samsvar med avtalt leveringsdato fra produksjon.

LUKSUS: Slik kan et Jets Vacuum-toalett se ut om bord på en yacht eller et cruiseskip.

– Får vi tre uker på oss kan vi òg normalt ferdigstille store ordre, sier Tarberg.

Tolltull og tilpasninger

Med en så omfattende vareflyt både inn og ut har Jets Vacuum sine tollutfordringer.

– På sanitærporselenet vi bruker er det sju prosent toll inn til EU. Det gjelder så fremt vi ikke kan dokumentere at varene er tilstrekkelig bearbeidet innen EØS-området, sier Sande.

Hun er derfor glad for at toleranseregelen for å bruke viktige innsatsmaterialer utenfor EØS-området eller fra såkalte tredjeland, har økt med 10 til 15 prosent av vareverdien.

KONTROLL: Hver toilettskål testes før du går ut til kundene.

Sande forteller videre at de i dag lar speditører fortolle importforsendelser, mens de selv fortoller eksporten. Ettersom Jets Vacuum framover vil vektlegge ytterligere å kontrollere sine forsyningskjeder ser man også på muligheten selv å innfortolle varene.

Miljøsatsing på sunnmørsk

Jets Vacuum holder miljøfanen høyt hva gjelder vakuumtoalettene. Dette er fordi de gir et viktig miljøbidrag på grunn av mindre kloakkutslipp og avfall, drastisk redusert forbruk av vann av drikkevannskvalitet og mye mindre behov for omkringliggende infrastruktur.

Men har bedriften også en miljøprofil når det gjelder egen vareflyt?

KJERNEN: Pumper, fra små hyttevarianter til pumper brukt om bord på større skip (avbildet) er en viktig del av vakuumsystemet.
«DRITTSYSTEM»: Slik ser systemet ut bak veggen på et skip.

– Vi har blant annet begynt å bruke de såkalte silkerutene, med jernbanetransport fra Kina til Europa, forteller Sande. Her spiller både framføringstid, økonomi og miljø inn.

– Vi har begynt å jobbe med det større miljøperspektivet gjennom et bærekraftsprosjekt forankret i ledelsen, utdyper Sande. Her er selvsagt utslipp fra transport et viktig tema. Men krav til leverandørene våre rundt arbeidsforhold og minstelønn må også belyses.

Ellers forteller hun at de bruker mindre flyfrakt enn de strengt tatt kunne ha gjort, med reservedelsforsendelser som et hovedunntak. Men Sande understreker også at til Hareid går det verken tog eller i dag eksisterer et ladenett som lastebilnæringen kan bruke.

– Vi er fokuserte på miljøvennlige transportløsninger. Men også at de må gi en reell effekt og selvsagt være kostnadseffektive. Vi er jo tross alt sunnmøringer, sier Gunnar.

Kan og vil bli bedre

En kunne tenke seg at det for en suksessbedrift som Jets Vacuum er fristende å hvile på laurbærene. Men dette er åpenbart ikke rådende filosofi på Hareid.

– I framtiden må vi jobbe enda smartere, mer effektivt og ytterligere kvalitetssikre våre prosesser, understreker Gjersdal.

Så vel når det gjelder produktutvikling, styringen av forsyningskjedene, organisering av lageret, innføring av lean-tankegangen og Just in Time har Jets Vacuum djerve planer.

– Omstilling kan til tider være krevende – inntil vi ser resultatene, avslutter Sande.

Men hun etterlater ikke tvil om at både hun og kollegaene vil være med på reisen videre mot ytterligere effektivisering.

Powered by Labrador CMS