Eirill Bø fikk overrakt prisen av DB Schenkers avtroppende administrerende direktør, Michael Holmstrøm.
Eirill Bø fikk overrakt prisen av DB Schenkers avtroppende administrerende direktør, Michael Holmstrøm.

Forskningsprisen til Eirill Bø

Førstelektor ved BI, Eirill Bø, er tildelt DB Schenkers forskningspris.

Publisert

Prisen ble delt ut under åpningssesjonen på Transport & Logistikk på Gardermoen. 

Årets vinner er master i Commerce og har gjennomført management programmer i prosjektmanagement og CRM samt PhD kurs i produksjonsmanagement.

Forskningsprisen for logistikk og transport skal fremme kunnskap om logistikk og godstransport, med fokus på innovasjon, utvikling og miljø samt bidra til å styrke bransjens omdømme og samfunnsansvar.

Prisen består av et diplom og 50.000 kroner.

Prisen gis til en forsker som kan dokumentere faglig arbeid med logistikk og/eller godstransport, som kan anvendes for logistikknæringen. Formidlingsaspekter kan også ha betydning for tildelingen.

Juryen:
- Forskningssjef Kjell Werner Johansen, Transportøkonomisk institutt
- 1. amanuensis Nigel Halpern, Høyskolen Kristiania
- Professor 2 Stein Erik Grønland, BI
- Professor Jan Ola Strandhagen, NTNU
- Adm. direktør Michael Holmstrøm, Schenker AS

JURYENS BEGRUNNELSE:

Årets prisvinner er utdannet ved BI og har jobbet i flere år hos Narvesen, Tine og Norconsult før kandidaten gikk over til undervisning og forskning.
Vinneren har en lang publikasjonsliste og har vist stor formidlingsevne med artikler og foredrag.
Vinneren er førstelektor ved BI og har over 30 års erfaring fra logistikkfaget.
Fagområdet har i alle disse årene vært knyttet til næringslivets transporter.
Prosjektene til vinneren har fått støtte fra Norges Forskingsråd, Statens vegvesen og flere bedrifter.