Starter 34 store veiprosjekter

De neste fire årene skal i overkant av 100 milliarder investeres i å utvikle riksveinettet i Norge. Samtidig prioriteres det å oppgradere tunneler for å bedre sikkerheten.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette kommer frem i Statens vegvesens handlingsprogram for 2014-2017 som i dag er sendt til uttalelse hos fylkeskommunene.

Statens vegvesen prioriterer å oppgradere 200 tunneler på riksveinettet som i løpet av 2019 skal oppfylle EUs tunnelsikkerhetsforskrift.

31 prosjekter åpner, 34 prosjekter starter

I Statens vegvesens plan for de neste fire årene går nærmere 80 milliarder til store veiprosjekter. Dette er statlige midler og bompenger. Totalt åpner 31 prosjekter, som koster over 500 mill. kroner, mellom 2014-2017. 34 prosjekter har anleggsstart i perioden.        

De resterende 23 investeringsmilliardene går til blant annet veiplanlegging, bymiljøavtaler, tiltak for gående og syklende og trafikksikkerhetstiltak.  

- Dette er en formidabel satsing som vi gleder oss til å ta fatt på, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Oppgraderer tunnelene

Statens vegvesens beregninger viser at det vil koste mellom 31 og 47 milliarder kroner å fjerne forfallet og oppgradere hele riksveinettet. Mellom 16 og 26 milliarder knytter seg til tunneler, og Statens vegvesen skal de neste fire årene bruke 8 milliarder kroner på å rehabilitere 200 tunneler. Rundt 50 tunneler tilfredsstiller allerede kravene. Blant disse er mange av de med mest trafikk.

- Tunnelene våre er sikre, men de bør bli enda sikrere. Brannen i Gudvangatunnelen i sommer er en sterk påminnelse om hvor viktig det er at tunnelene er sikre. Vi prioriterer derfor tunnelene høyere enn annen fornying av veinettet de neste fire årene, sier Gustavsen.

Noen steder ønsker Statens vegvesen å bygge nye tunneler i stedet for å oppgradere de gamle, blant annet flere steder på E16 Arna-Voss og E6 nord for Fauske.

Sparer internt for å bruke på vei

Statens vegvesens effektiviseringsprogram forplikter etaten til å spare 10-15% av internkostnadene innen 2023.

Disse pengene skal brukes til fornying av veinettet.

- Effektiviseringsarbeidet vil bidra til å stoppe forfallet på veinettet i første del av Nasjonal transportplanperioden (2014-2023), sier vegdirektøren.

Fakta

Statens vegvesens handlingsprogram gjelder fra 2014-2017 og er etatens gjennomføringsplan for Nasjonal transportplan. Handlingsprogrammet ble fredag 20. september sendt på høring til fylkeskommunene. Høringsfristen er 20. desember 2013.

Store prosjekter som åpner i 2014-2017:        

Akershus:

 • Rv 22 Lillestrøm - Fetsund
 • E18 Knapstad - Retvet (Akershus og Østfold)
 • E6 Minnesund - Skaberud (Akershus og Hedmark)

Oslo:

 • E18 Sydhavna
 • E18 Bjørvika

Østfold:

 • Rv 110 Simo - Ørebekk
 • E18 Melleby - Momarken
 • E18 Riksgrensen - Ørje

Vestfold:

 • E18 Gulli - Langåker
 • E18 Bommestad - Sky

Buskerud:

 • Rv 7 Sokna - Ørgenvika

Oppland:

 • E6 Frya – Sjoa
 • Rv 4 Lunner grense - Jaren, inkl. Lygna sør
 • E16 Fønhus - Bagn, inkl. rasikring

Hedmark:

 • E16 Kongsvinger - Slomarka
 • Rv 3 Åsta Bru

Rogaland:

 • Rv 509 Sømmevågen

Hordaland:

 • E39 Vågsbotn - Hylkje

Sogn og Fjordane:

 • E39 Drægebø - Grytås og Birkeland - Sande
 • E16 Smedalsosen – Maristova – Borlaug
 • E16 Varpe bru – Smedalsosen (Sogn og Fjordane og Oppland)

Møre og Romsdal:

 • E136 Tresfjordbrua
 • E136 Vågstrandstunnelen
 • Rv 70 Oppdølstranda

Sør-Trøndelag:

 • Rv 706 Nidelv bru - Grillstad
 • E39 Harangen - Høgkjølen

Nordland:

 •  E10 Solbjørnneset – Hamnøy
 • E6 Hålogalandsbrua, inkl E10 Trældal - Lerivik

Troms:

 • E6 Indre Nordnes – Skardalen
 • E6 Sørkjosfjellet

Finnmark:

 • E6 Halselv – Møllnes

 

Store prosjekter som har anleggsstart i 2014-2017:

Akershus:

 • E16 Herbergåsen - Nybakk
 • E18 Lysaker - Ramstadsletta
 • Rv 23 Oslofjordforbindelsen, trinn 2 (Akershus og Buskerud)
 • E16 Sandvika – Wøyen

Buskerud:

 • E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum (Buskerud og Oppland)
 • Rv 23 Dagslett - Linnes
 • E134 Damåsen - Saggrenda

Telemark:

 • E18 Rugtvedt – Dørdal
 • E134 Gvammen - Århus
 • Rv 36 Skyggestein - Skjelbredstrand

Aust-Agder:

 • E18 Tvedestrand - Arendal
 • Rv 9 Setesdal

Vest-Agder:

 • E18 Varoddbrua
 • E39 Søgne – Lyngdal

Oppland:

 • E16 Bagn – Bjørgo
 • Rv 4 Roa - Gran grense

Hedmark:

 • Rv 3/rv25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet
 • Rv 3 i Østerdalen
 • E16 Øye - Eidsbru

Rogaland:

 • E39 Ålgård – Sandved
 • E39 Rogfast
 • Rv 13 Ryfast

Hordaland:

 • E39 Svegatjørn - Rådal
 • Rv 555 Sotrasambandet
 • E16 Sætre- og Bjørkhaugtunnelane

Sogn og Fjordane:

 • E39 Bjørset – Skei
 • Rv 13 Vik – Vangsnes

Møre og Romsdal:

 • E39 Betna - Vinjeøra - Stormyra (Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag)

Sør-Trøndelag:

 • E6 Vindalsliene - Korporals bru
 • E6 Jaktøya - Klett - Sentervegen

Nordland:

 •  E6 Helgeland
 • Rv 80 Hunstadmoen - Thallekrysset

Finnmark:

 • E6 Storsandnes – Langnesbukt
 • E6 Tana bru
Powered by Labrador CMS