Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde med seg vegdirektør Terje Moe Gustavsen på snorklippingen og åpningen av nye E18 mellom Knapstad og Retvet. 25.11.2016Foto: Per Dagfinn Wolden

Åpnet en ny bit av E18

Fredag klippet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen snoren og åpnet nye E18 mellom Knapstad og Retvet.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

 

– Det skjer mer når vi har nesten ti milliarder kroner mer til vei hvert år, sier Solvik-Olsen og fortsetter: Nå blir fokuset å fortsette utbyggingen til Vinterbro der E18 og E6 møtes. Den finnes ennå ikke i Statsbudsjettet, men dere har min fulle oppmerksomhet rundt prosjektet, lovet samferdselsministeren under åpningen.

25 prosent tungtrafikk

– Bra veier er veldig viktig. De øker livskvaliteten og styrker konkurransekraften for oss. Dessuten gir de sikre transporter. Denne etappen hvor 25% av biltrafikken er tungtransport, er en ny milepel i utbyggingen av E18, sier Ketil Solvik-Olsen.

Den nye motorveietappen har kostet 1,6 milliarder kroner og bidrar til å komplettere E18 som motorveg fra Oslo til Stockholm, og som er en av de viktigste utenlands-forbindelsene i vårt nasjonale transportsystem. Knapstad-Retvet er en vel seks kilometer lang og 20 meter bred motorvei med fire kjørefelt og midtdeler. Strekningen har en fartsgrense på 100 km/t.

Strekningen er en del av prosjektet ny E18 motorveg mellom Riksgrensen og Vinterbro på ca. 70 kilometer.

Åpningsarrangementet var ved nye Hobølelva bru, Norges bredeste motorveibru, 28 meter bred og ca. 300 m lang.

E18-parsellen ligger i Østfold og Akershus mellom Hobøl og Ski kommuner. NCC Construction har vært hoved-entreprenør.

Uavklart

Strekningen Ørje-Retvet er nå ferdig utbygd, mens Ørje-Riksgrensen er under utbygging og skal stå ferdig i juli neste år. Da vil E18 være utbygd som motorvei gjennom hele Østfold fylke.

Reguleringsplanen for den 16 kilometer lange strekningen mellom Retvet og Vinterbro ble vedtatt av kommunestyrene i Ås og Ski i oktober.

Utbyggingen av E18 Retvet-Vinterbro er anslått til å koste om rundt 10 milliarder kroner, hvor halvparten av summen skal dekkes av statlige midler og resten finansieres med bompenger.

Starttidspunktet for utbyggingen av E18 Retvet-Vinterbro er foreløpig uavklart, men i inneværende Nasjonal transportplan (NTP) er det forutsatt at anleggsarbeidet skal starte i 2023. Planarbeidets fremdrift åpner for tidligere anleggsstart og anleggsperioden vil vare fra 3 til 7 år.

Powered by Labrador CMS