Økt tungtrafikk-belastning

Tungtrafikk-belastningen økes betraktelig på E18 om Oslofjordtunnelen stenges.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

EUs overvåkingsorgan Esa har satt en frist til 2019 for å oppgradere tunnelen til sikkerhetskravene.

Etterforskning har avdekket at sikkerheten i tunnelen er utilstrekkelig, og beredskapen mangelfull. Det er brukt millioner på å ruste opp tunnelen etter flere uhell med blant annet brennende vogntog.

Sikkerhetsdirektiv

For å unngå slike hendelser har EU kommet med retningslinjer til hvordan tunneler skal bygges. Sikkerhetsdirektivet for tunneler sier at alle tunneler på mer enn 500 meter på riksveinettet må tilfredsstille et minimumskrav til sikkerhet.

Tunneler med et forventet trafikkvolum på over 10.000 kjøretøy i døgnet skal ha to separate tunnelløp. Oslofjordtunnelen har syv prosent stigning, mens EU-direktivet sier at det maks skal være fem prosent.

20.000 kjøretøy

I 2030 vil det anslagsvis kjøre ca. 20.000 kjøretøy gjennom tunnelen. For å oppfylle kravene må det bygges et nytt løp innen 2019.

En konsekvensutredning viser at bru er et bedre alternativ enn nytt tunnelløp i Oslofjorden. Hvis det bygges bru må dagens Oslofjordtunnel brukes i mange år fremover.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen understreker at det haster å få tatt en beslutning.

Statens vegvesens prosjektleder for Oslofjord-kryssingen, Anders Jordbakke, tror ikke Esa vil gå så langt som til å stenge Oslofjordtunnelen i 2019 selv om den ikke oppfyller sikkerhetskravene.

– Vi mener at det vil være mulig å få en aksept hvis vi kjører fullt trykk på en plan om å bygge en bro, siden det er den beste, langsiktige løsningen. Det kan være aktuelt å gjøre tiltak i tunnelen for å holde trafikken på et visst nivå, og for å ivareta sikkerheten, sier Jordbakke til Teknisk Ukeblad.

Fire-felts bro

Adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) foretrekker rask bygging av 4-felts bro over Oslofjorden fremfor et nytt tunnelløp.

– Glem Tunnel og gå rett på bro. Det er både effektivt, miljøvennlig og sikkert. Dessuten er det god næringsutvikling med tanke på tilknytning til både E18 og E6. Og så haster det med å utvikle transporttilbudet på tvers av fjorden, ikke minst med tanke på den sterke økningen av utenlandske vogntog, understreker Mo da han i fjor møtte daværende samferdselsminister Marit Arnstad.

Ny bro over Drøbaksundet

I utredningen av mulige krysninger av Oslofjorden foretrekker Statens vegvesen å bygge bro fremfor nytt løp i Oslofjordtunnelen.

Ifølge Statens vegvesen blir Oslofjordtunnelen stengt hvis det blir bestemt at broen skal bygges. De mener det er enten-eller, og ønsker ikke to tunnelløp.

En tunnelutvidelse vil koste 3,8 milliarder kroner, inkludert nødvendig rehabilitering av eksisterende tunneler. En bro er anslått å koste 13 milliarder kroner.

 

Powered by Labrador CMS