Det var avtroppende havnedirektør Einar Olsen (t.h.) , som sammen med daglig leder hos Drammen Eiendom KF, Gjermund Riise Brekke, signerte avtalen.
Det var avtroppende havnedirektør Einar Olsen (t.h.) , som sammen med daglig leder hos Drammen Eiendom KF, Gjermund Riise Brekke, signerte avtalen.

En historisk festeavtale

Havnedirektør Einar Olsen er i ferd med å gå over i pensjonistenes rekker. Men da Moderne Transport nylig spurte ham om hva han foretok den siste måneden i jobben, kom svaret raskt: - Å sikre avtaler for Drammen Havn slik at havna, aktører og vareeiere skal ha forutsigbarhet langt inn i fremtiden.

5. mai 2022 ble en historisk dag for Drammen Havn. Da ble avtalen om langsiktig festeavtaler mellom Drammen kommune og Drammen Havn underskrevet. Det gir forutsigbarhet for både havna og kommunen, men også for kunder og samarbeidspartnere som vil etablere seg på havna, påpeker havnedirektøren.

Langsiktige festavtaler

Det var et enstemmig kommunestyre som gikk inn for avtalen, hvor samtlige festekontrakter mellom Drammen Eiendom KF og Drammensregionens Interkommunale Havnevesen som fester, med varighet til 31. desember 2101 som et felles utløpstidspunkt. Men – med mulighet for oppsigelse fra 2061.

Dette betyr avtalen

Avtalen sørger for at Drammen Havn kan fremfeste sine arealer til sine kunder på Holmen. Fordi avtalen er en langsiktig avtale, skaper dette stabilitet for de som allerede er etablert og for dem som ønsker seg til Holmen.

- Det er en god avtale for både Drammen kommune og Drammen Havn, som gjør at vi får samlet godsaktivitetene på Holmen. Dermed kan man byutvikle Tangen-kaiene, Nybyen, Sundland og Brakerøya, påpeker Einar Olsen.

Powered by Labrador CMS