Her, her eller her vil han (kanskje) ha terminal

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har kuttet fra sju til tre alternativer for ny godsterminal i Drammensområdet.

Publisert Sist oppdatert

- Det har lenge pågått utredning av mulig ny godsterminal i Drammensområdet. Svært mange alternativer har vært vurdert, noe som har båndlagt store områder i regionen for annen vekst og utvikling. Regjeringen har nå vedtatt å beholde et begrenset antall lokaliseringer, slik at kommuner i nedre Buskerud får frigitt viktige områder, sier Solvik Olsen etter at regjeringen har behandlet konseptvalgutredning (KVU) og kvalitetssikring (KS1) for ny godsterminal i Drammensområdet.

Regjeringen har besluttet at det ikke er aktuelt å bygge noen ny godsterminal på Semsmyra, Stormoen eller Holmen. Tidligere er det besluttet at heller ikke Lierstranda er aktuell.

- Dette betyr at Øvre Eiker, Drammen og Lier kommuner nå får forutsigbarhet i utviklingen av disse områdene, sier samferdselsministeren.

Regjeringen har besluttet å holde av Ryggkollen i Nedre Eiker, Skoger i Drammen og Kopstad i Horten, som mulige lokaliseringsalternativer for ny godsterminal. Dette er i tråd med Jernbaneverkets anbefaling. Den påfølgende eksterne kvalitetssikringen (KS1) støttet denne anbefalingen, hvor Ryggkollen er det alternativet som kommer best ut.

Hele 17-18 lokaliseringsalternativer ble i utgangspunktet vurdert. Etter en omfattende utsilingsprosess ble sju av disse med videre i utredningen: Semsmyra, Ryggkollen, Stormoen, Holmen, Lierstranda, Skoger og Kopstad.

- Selv om vi ennå ikke kan si hvilket lokaliseringsalternativ vi til slutt vil gå inn for, er det nå viktig å få frigitt de lokaliseringsalternativene som vi er sikre på er uaktuelle for en ny godsterminal, sier samferdselsministeren.

Det pågår for tiden et omfattende godsanalysearbeid som skal være ferdig om et år.

Godsanalysen vil gi grunnlag for å ta stilling til om det bør satses på en større terminal i Drammensområdet eller om det ut fra ønsket om å få størst mulige godsvolumer over på jernbane bør vurderes en annen lokalisering. Videre utvikling av godsvirksomheten i Drammen vil derfor bli sett i lys av resultatene fra godsanalysen.