- Det har lenge vært et ønske om flere hvileplasser for lastebilførere i dette området, og nå åpner vi 77 nye parkeringsplasser til dette formålet. Førerne må overholde den pålagte kjøre- og hviletiden, og her kan lastebilene stå inntil 48 timer, sier byggeleder Fatah Hoshang i Statens vegvesen.

Den nye døgnhvileplassen ligger ved E6, bare fire kilometer fra riksgrensen. Her er det oppført et servicebygg med dusj og toaletter som sjåførene fritt kan benytte. Ute er det satt opp benker med sitteplasser, og hele området er godt opplyst. Det er også mulighet for tilkobling av strøm, blant annet for lastebiler som frakter kjøle- og frysevarer.

Alt på et sted

- Vi ønsker å gi et godt tilbud til alle, og tilbyr også egen plass for handikappede lastebilsjåfører. Vi tror dette blir veldig bra, for mange servicetilbud for lastebilbransjen ligger allerede i samme område, sier Fatah Hoshang.

Han viser til at Svinesundparken allerede har bensinstasjon for store kjøretøy, vaskehall, samt et verksted som tilbyr dekkskifte, i tillegg til spisesteder for veifarende.

Sjåfører skal ta pauser

Det er kjøre- og hviletidsbestemmelsene som pålegger sjåfører som kjører tunge biler å ta pauser, og hvile tilstrekkelig lenge til å få en normal søvnperiode. Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten.

Hovedregelen er 11 timer hvile hvert døgn (døgnhvile), samt 45 minutters pause for hver 4,5 timers kjøring, og da må det legges til rette for dette i form av hvileplasser langs veiene.