100 sjåførhvileplasser i fare

Planene om 100 raste- og hvileplasser for yrkessjåfører står i fare for å måtte legges i skuffen.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Årsaken er store interessekonflikter langs en av Norges mest trafikkerte veistrekninger, E6 på Taraldrud i Ski.

Organisasjonene i Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Oppegård kommune vil heller tilrettelegge for friluftsliv.

Lite egnet

– Området med mye støy og støv fra E6 er ikke egnet for friluftsliv, sier prosjektansvarlig Terje Rønning i Øst Plan AS til Oppegård Avis.

Han stiller seg uforstående til FNF-organisasjonene og kommunens planer for Taraldrud.

Fortjent

Rønning mener at yrkessjåførene fortjener et godt sted å hvile etter flere ti-år under kummerlige forhold. Han mener også at Vegvesenet har forsovet seg på dette problemområdet.

Rønning ivrer og står bak planene om å etablere trailerstopp på Taraldrud Eiendom i Ski, en mils vei sør for Oslo sentrum.

Fasiliteter

- Sikkerhet og 24 timers vaktordning er sentralt i planene, samt fyllingsstasjon fra flere oljeselskaper. Men det er selvsagt brukerinteressene som må få bestemme utforming og innhold, sier Rønning. Et lignende forslag var oppe i kommunen på 1990-tallet uten at det ble realisert. NHP Eiendom har nå planer på kort og lang sikt.

- I samarbeid med Bioforsk prøver vi å finne en konkret løsning for å rydde opp i det mye omtalte deponiet for alunskifer som ligger langs E6. I vår tiltaksplan ber vi om en omregulering av området som er lite egnet til friluftsliv, sier Rønning som også forteller at planene er godt mottatt av Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Trailere i hytt og pine

Det er stor misnøye og irritasjonen over trailere som står parkert i ferdselsområdene for fritidsfolk.

– Det skyldes selvfølgelig mangel på tilrettelagte parkeringsplasser for vogntogtrafikken i Oslo-regionen, sier adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund.

Han er svært positiv til alle planer som bidrar til å avvikle godstransporten på en effektiv måte, som gode raste- og hvileplasser langs veiene.

– Behovet for utvikling av fasiliteter for yrkessjåførene er spesielt stort i Oslo-området, understreker Mo.Han viser til at det hvert døgn passerer 2200 biler over Svinesund og 1200 over Ørje, samt et stort antall over Oslo Havn.

Powered by Labrador CMS