100 sjåførhvileplasser i fare

Planene om 100 raste- og hvileplasser for yrkessjåfører står i fare for å måtte legges i skuffen.

Publisert Sist oppdatert

Årsaken er store interessekonflikter langs en av Norges mest trafikkerte veistrekninger, E6 på Taraldrud i Ski.

Organisasjonene i Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Oppegård kommune vil heller tilrettelegge for friluftsliv.

Lite egnet

– Området med mye støy og støv fra E6 er ikke egnet for friluftsliv, sier prosjektansvarlig Terje Rønning i Øst Plan AS til Oppegård Avis.

Han stiller seg uforstående til FNF-organisasjonene og kommunens planer for Taraldrud.

Fortjent

Rønning mener at yrkessjåførene fortjener et godt sted å hvile etter flere ti-år under kummerlige forhold. Han mener også at Vegvesenet har forsovet seg på dette problemområdet.

Rønning ivrer og står bak planene om å etablere trailerstopp på Taraldrud Eiendom i Ski, en mils vei sør for Oslo sentrum.

Fasiliteter

- Sikkerhet og 24 timers vaktordning er sentralt i planene, samt fyllingsstasjon fra flere oljeselskaper. Men det er selvsagt brukerinteressene som må få bestemme utforming og innhold, sier Rønning. Et lignende forslag var oppe i kommunen på 1990-tallet uten at det ble realisert. NHP Eiendom har nå planer på kort og lang sikt.

- I samarbeid med Bioforsk prøver vi å finne en konkret løsning for å rydde opp i det mye omtalte deponiet for alunskifer som ligger langs E6. I vår tiltaksplan ber vi om en omregulering av området som er lite egnet til friluftsliv, sier Rønning som også forteller at planene er godt mottatt av Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Trailere i hytt og pine

Det er stor misnøye og irritasjonen over trailere som står parkert i ferdselsområdene for fritidsfolk.

– Det skyldes selvfølgelig mangel på tilrettelagte parkeringsplasser for vogntogtrafikken i Oslo-regionen, sier adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund.

Han er svært positiv til alle planer som bidrar til å avvikle godstransporten på en effektiv måte, som gode raste- og hvileplasser langs veiene.

– Behovet for utvikling av fasiliteter for yrkessjåførene er spesielt stort i Oslo-området, understreker Mo.Han viser til at det hvert døgn passerer 2200 biler over Svinesund og 1200 over Ørje, samt et stort antall over Oslo Havn.