Martin Kjekshus, administrerende direktør i Diplom-Is.
Martin Kjekshus, administrerende direktør i Diplom-Is.

Går fra direkte- til grossistdistribusjon

Diplom-Is har frem til nå levert varer selv til butikk. Det blir det slutt på i 2025. 109 logistikkansatte blir berørt.

Publisert

Ansatte i Diplom-Is har tirsdag fått beskjed om at selskapet skal endre varevei, fra direkte- til grossistdistribusjon. Etter planen vil endringen tre i kraft mot slutten av 2025, og frem til det vil driften fortsette som normalt.

– Etter en lang og grundig prosess har vi kommet til at det beste for Diplom-Is fremover er å endre varevei fra direkte- til grossistdistribusjon, sier Martin Kjekshus, administrerende direktør i Diplom-Is.

109 ansatte i Diplom-Is jobber i dag med logistikk.
109 ansatte i Diplom-Is jobber i dag med logistikk.

I dag leverer isprodusenten egne varer til butikker og andre utsalgssteder i hele Norge.

– Dette er en stor beslutning for Diplom-Is, og en beslutning vi ikke tar lett på. En endring av varevei vil innebære at vi vil nedskalere logistikkleddet vårt betydelig. Isen vår skal fortsatt produseres på fabrikken på Gjelleråsen, men fraktes til butikk på en annen måte enn vi gjør i dag, sier Kjekshus.

109 ansatte blir berørt

I dag er det 109 av Diplom-Is sine ansatte som jobber med logistikk. Disse er tilknyttet avdelingene i Bunes, Stavanger, Bergen, Trondheim, Harstad og Gjelleråsen.

– I dag kommuniserer vi at en beslutning er tatt, men selve endringen vil etter planen ikke skje før i slutten av 2025. I perioden frem til det er vårt fokus å drifte som normalt og samtidig jobbe for å finne gode løsninger for våre ansatte som blir berørt. Målet på sikt er ny jobb eller annen varig løsning enten i eller utenfor Diplom-Is, forteller Kjekshus.

De senere årene har selskapet hatt en ustabil bunnlinje, hvor de gode årene har vært drevet av gode somre. En endret varevei vil bety mer stabilitet og forutsigbarhet både for ansatte, selskapet og eiere, og en mer bærekraftig varefremføring for samfunnet, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Det som var en riktig driftsmodell for Diplom-Is tidligere, er ikke lenger det. Vi ser at vi ikke klarer å utnytte distribusjonskapasiteten gjennom året, og det har selvsagt betydning både for bunnlinje og fotavtrykk. Det har sammenheng med at det har kommet flere aktører på markedet som igjen påvirker vårt volum, hvor mye vi klarer å fylle bilene og hvor ofte vi kan levere varer, sier Kjekshus.

Mer klimavennlig

Ved å samkjøre med andre aktører reduseres det totale fotavtrykket i verdikjeden betydelig. Basert på de beregningene selskapet har gjort, vil samkjøring redusere direkte utslipp med rundt 30 prosent.

– Da har vi ikke regnet inn slitasje på vei og produksjon av nye lastebiler. I tillegg vil strengere krav og forventninger til fossilfri distribusjon, bety store investeringer i fremtiden. Det lar seg ikke forsvare med det volumet vi distribuerer alene. Diplom-Is har eksistert i over 90 år, og vi skal sikre lønnsom og bærekraftig drift i minst 90 år til, avslutter Kjekshus.

Powered by Labrador CMS