33-årige Maria Korban er barnefødt optimist med positiv tilnærming til menneskene rundt seg. Foto: Per Dagfinn Wolden
33-årige Maria Korban er barnefødt optimist med positiv tilnærming til menneskene rundt seg. Foto: Per Dagfinn Wolden

Maria vil ha umiddelbar respons

Hun er nemlig en millennial og har fått det digitale genet inn gjennom morsmelken.

Publisert

33-årige Maria Korban, markedssjef i PostNord AS, er imidlertid barnefødt optimist og har alltid en positiv tilnærming til menneskene rundt seg.

Men hun er en av de som i større grad enn generasjonen over ønsker en belønning der og da når hun kjøper noe.

I årene som kommer vil de som i dag er mellom 16 og 36 år vokse seg til å bli en stor og sterk kjøpegruppe. De har imidlertid helt andre preferanser, både når det gjelder bruk av medier generelt og interaksjon med aktører i handelsnæringen.

Må tenke annerledes

De er oppvokst med internett og er vant til å selv velge hva de vil forholde seg til og ikke. Norsk handelsnæring blir tvunget til å tenke annerledes og omstille seg etter deres ønsker for å i det hele tatt være med i betraktningen når denne gruppen skal kjøpe produkter eller tjenester.

Maria Korban viser til Millennialsrapporten, undersøkelsen “Generasjon Her og Nå” som er utført av TNS (tidl. TNS Gallup) på vegne av Visma Retail.

Den viser blant annet til at Millennials-generasjonen er mer åpne for å bli utsatt for mersalg. I tillegg er de mer lojale mot butikken, bensinsstasjonen og kredittkortet enn den eldre generasjonen hvis de får belønning for det.

Må være up-to-date

Korban higer etter nye måter å nå markedet på, spisse kompetansen og tilegne seg ferdigheter og kunnskap for å være up-to-date. 

- Da handler det om å være engasjert, tilstede og omgjengelig. Det handler også om å være sulten på utvikling og ydmyk på at man alltid kan lære noe nytt. Med den sterkt voksende netthandelen, representerer logistikk et enda tydeligere interaksjonspunkt med flere kontaktflater som i høy grad påvirker og utgjør den totale kundeopplevelsen, forteller Korban.

Markedssjefen med en Bachelor i PR og kommunikasjonsledelse, samt Master i strategisk markedsføringsledelse forteller at hun valgte PostNord fordi det er et spennende selskap i stor endring, spesielt med tanke på netthandel og hvordan dette påvirker forretningsutviklingen og interaksjonsmuligheter med kundene.

Korban hadde flere spennende år i London med arbeidserfaringen fra markedsanalysebyråer, og hvor hun lærte mye om viktigheten av kundeinnsikt og interessen for mennesker og atferd.

Du kan lese mer om profilen Maria Korban i siste Moderne Transport.