DHL Express blir grønne

Norsk Industri og DHL Express nøytraliserer klimagassutslipp gjennom GoGreen.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Industri og DHL Express inngikk tidlig i 2014 en avtale for å kalkulere, avsette og nøytralisere klimagassutslipp fra fraktsendinger. DHL Express GoGreen er en sertifisert kalkulator for å beregne utslipp av CO2 og andre klimagasser som genereres ved frakt av kundenes sendinger.

Gjennom fraktavtalen går deler av kostnadene til klimanøytraliserende prosjekter som DHL investerer i. Noen av eksemplene på dette er: Vannrensing i Kambodsja, skogplanting i Uganda og vindmøller i Nicaragua.

- Vi i DHL Express er som global aktør og verdens største logistikkselskap opptatt av å ta samfunnsansvar. Det gjør vi på ulike måter som f.eks. gjennom akutthjelp til jordskjelvrammede i Nepal, men ikke minst mer langsiktig gjennom GoGreen, sier Terje Aarbog, administrerende direktør i DHL Express.

- Gjennom dette programmet har vi kunnet kombinere nøytralisering av CO2 og bistand til den 3. verden over snart ti år, sier Aarbog.

- Flere hundre av Norsk Industris medlemmer bruker DHL Express på sine sendinger. Det er fint at man gjennom denne avtalen med DHL også er med på å bidra til et bedre klima, sier Kristian Hansen, kommunikasjonssjef i Norsk Industri.

Deutsche Post DHL har mål om å minimere påvirkningen på miljøet og redusere utslippene av CO2 med 30 prosent innen utgangen av 2020 (målt mot 2007 nivå). 

Med introduksjon av GoGreen-programmet var Deutsche Post DHL det første globale logistikkselskapet til å levere et målbart klimabeskyttelsesmål. Fra 2009 har Deutsche Post DHL brukt et Carbon Accounting & Controlling System for å identifisere CO2utslipp i alle divisjoner. Systemet er sertifisert gjennom det Sveitsiske SGS.

Deutsche Post DHL har signert FNs Global Compact og tilsluttet seg til World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) for å hjelpe og dra verden i retning av lav-karbonøkonomi.

- DHLs aktiviteter i GoGreen-programmet er spredd brede områder og omfatter bl.a. Oppgradering til mer drivstoffeffektive fly, skifte fra flytransporten til vei, sjø og bane der det er riktig, aktivt bytte fra eldre generasjons bilmotorer til nyere, bruke alternative drivstoffer, konstant å optimere ruteplanleggingen, øke andelen av fornybar energi brukt i bygninger, der det er mulig er det investert i teknologi som intelligent lys, solcellepaneler, regnvannslagringssystemer og energideponier, avslutter Aarbog.