DB Schenkers nye salgs- og markedsdirektør, Peter Stangeland, er visjonær når han snakker om å samle Europa til ett landtransportområde. Foto: Per Dagfinn Wolden
DB Schenkers nye salgs- og markedsdirektør, Peter Stangeland, er visjonær når han snakker om å samle Europa til ett landtransportområde. Foto: Per Dagfinn Wolden

- Vi samler Europa

DB Schenker samler Europa til ett landtransportområde med nye markedsfremstøt.

Publisert

DB Schenkers nye salgs- og markedsdirektør, Peter Stangeland, forteller om et unikt europeisk stykkgodsprodukt som lanseres 1. september.

– Vi samler Europa. DB Schenker har det raskest voksende nettverk og er nr. 1 i europeisk landtransport. Vårt nye tilbud vil styrke denne posisjonen ytterligere.

Det var en fremoverlent og svært optimistisk Stangeland vi møtte på hans nye arena på Alnabru i Oslo nylig.

Det er bare ferien imellom siden den tidligere salgsdirektøren i Logent AS tok steget inn i DB Schenkers ledelse.

Stangeland er imidlertid ikke et ubeskrevet blad i norsk transport- og logistikkbransje med erfaring fra ledende roller i Engrospartner AS, VSD og Lidl.

I Champions League

– Skal vi fortsette å være markedsleder og delta i Champions League må vi spille høyt på banen for å bidra med løsninger til trender og utvikling, understreker Stangeland.

DB Schenkers nye stykkgodstilbud (System Freight) gir kundene flere fordeler som spesifikke fremføringstider til og fra de fleste europeiske land. Den nye løsningen har høy leveringskvalitet med daglige avganger, raske ledetider, faste fremføringstider, dør-til-dør løsninger, mindre CO2-utslipp og avanserte e-tjenester.

Stykkgodssendinger vil også ha en premium- og en standardløsning. Premium representerer en raskere fremføring, større fleksibilitet og mulighet for forhåndsvarsling, mens standardløsningen gir raskere fremføring enn dagens løsning og bedre leveringskvalitet.

- Et sammenvevd nettverk med nye elektroniske løsninger for landtransport vil også gagne norske importører og eksportører, forteller Stangeland som representerer en logistikkgigant med et finmasket nettverk med 700 kontorer i 38 europeiske land.

Med den nye web-baserte plattformen for godstransport, Drive4Schenker, forenkler DB Schenker sendingsprosedyren samtidig med at en får en totaloversikt over kundesendinger.

- Digitalisering for kundene er stikkordet, sier Stangeland.

Dette vil igjen bidra til redusert tomkjøring og sørge for fulle lastebiler i begge retninger.

– eSchenker er en komplett pakke med e-tjenester for næringslivets transporter med serviceoppfølging av dedikerte eksperter på landtransport, forteller Stangeland.

– Økt global betydning

– Regjeringens perspektivmelding for 2017 viser at over 11 prosent av importvarene kommer fra Kina, mot under to prosent i 1996. Sentral- og østeuropeiske land har også fått økt betydning. Samlet vareimport derfra overstiger nå vareimporten fra USA og en rekke andre viktige handelspartnere. Sør-Korea har også blitt viktigere. Både Kina og Sør-Korea har vokst frem som viktige markeder for norsk eksport av tradisjonelle varer, sier Schenkers nye salgs- og markedsdirektør som understreker at endringer i internasjonal handel gir mer å gjøre for en global aktør som DB Schenker.

Stangeland er svært opptatt av at Schenker er med i en verden som er i kontinuerlig endring. Ikke minst det å la kunden ta del i nye innovative løsninger for fremtidens logistikk.

– DB Schenker er imidlertid godt rustet til å møte fremtiden med fremtidsrettede løsninger, og har i flere år jobbet med digitalisering, kunstig intelligens og ulike automatiseringsprosjekter. Det være seg robotisering av lager og selvkjørende kjøretøy og fartøy. Selvkjørende biler og lastebiler er allerede på markedet, sier Stangeland.

DB Schenkers 29 kontorer i Norge kan i motsetning til flere bransjeaktører som sliter med røde tall vise til positive resultater hvert år etter finanskrisen i 2008.