Michael Holmstrøms neste 100 år

- 3D Print, digitalisering og selvstyrte lastebiler er noen av realitetene de neste 100 år, sier adm. direktør Michael Holmstrøm.

Publisert Sist oppdatert

Nylig arrangerte Schenker seminar med fokus på fremtidens logistikkutfordringer.

Seminaret markerte at DB Schenker har jobbet 100 år for norsk næringsliv. Opphavet til dagens DB Schenker i Norge er Einar Sundbye AS, som ble etablert i 1916.

Sterk påvirkning

– Hovedkonklusjonen for de neste hundre år, ifølge Schenker-sjefen, - er at digitalisering av varer og tjenester fører til nye og disruptive forretningsmodeller med stor påvirkning på transport og logistikk.

Holmstrøm understreker også at deling av ressursene, såkalt delingsøkonomi, vil ha stor betydning i fremtiden som følge av ny teknologi og digitalisering.

Må tenkes nytt

- Enhver bedriftsleder med digital kompetanse bør tenke på hvordan de kan utnytte digital informasjon til nye og forbedrede tjenester, sier Holmstrøm og fortsetter:

- Smart transport og mobilitet handler om å utnytte ressursene effektivt i forhold til forflytning av tjenester og varer. Teknologier som i stor grad endrer hvordan vi tenker transport og mobilitet er automatisering og autonomitet. Autonomitet gir en mulighet for automatisk transport med ubemannede kjøretøy, hvor transportmiddelet er selvstyrt med sensorer og intelligent programmerte datasystemer.

Om 10-20 år kan det være en realitet med førerløse transportmidler som opererer uten mannskap om bord.