- Kan ikke bruke to milliarder årlig

- Samfunnet vil ikke ha råd til å finansiere ulønnsomme posttjenester med 2 milliarder kroner årlig sier Posten-sjef Dag Mejdell og krever ny postlov.

Publisert Sist oppdatert

Postmengden i Norge har falt med 45 prosent i løpet av de siste 15 årene. Både private og bedrifter sender færre brev enn før, og nedgangen vil fortsette.

Må fortsette omstillingen

Rapporten fra Oslo Economics, som ble fremlagt 14. januar, understreker at Posten Norge må fortsette å omstille virksomheten.

– Samfunnet vil ikke ha råd til å finansiere ulønnsomme posttjenester med 2 milliarder kroner årlig om ti år. Vi tror staten vil prioritere andre viktige samfunnsoppgaver og velferdsgoder, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

For å unngå den regningen må Stortinget endre de gamle kravene til Posten og vedta en ny postlov, skriver Posten i en pressemelding.

Digitaliseringen er trusselen

Den største trusselen for postvolumene er digitaliseringen. Hvis Posten ikke fortsetter å tilpasse seg utviklingen, utover å avvikle brevdistribusjon på lørdag, kan staten i 2025 få en regning på cirka 2 milliarder kroner hvert år for å opprettholde ulønnsomme posttjenester.

– Digitalisering er den viktigste årsaken til at Posten må endre seg. Mer og mer post går digitalt. Det sendes stadig færre brev fysisk. Økt konkurranse har mindre betydning, understreker Mejdell.

- Konkurransen overvurdert

Oslo Economics har videre beregnet at tilleggsregningen til staten ved å åpne for konkurranse på brev under 50 gram, vil kunne bli på mellom 130 millioner og 1 milliard kroner i 2025 – avhengig av hvor sterk konkurransen blir. Etter Postens vurdering har Oslo Economics overvurdert konkurranseeffekten og kjenner seg ikke igjen i forutsetningene for beregningen.

- Det som er viktig for Posten er større handlefrihet og ved hjelp av gode omstillingsprosesser kunne tilpasse tjenestene til kundenes behov og betalingsvilje – så regningen til staten blir minimal. Derfor trenger vi en ny postlov, sier Mejdell.