Godt resultat for Posten

Logistikkområdet blir stadig viktigere, sier konsernsjef Dag Mejdell, mens brevvolumet fortsatt stuper.

Publisert Sist oppdatert

Posten kan vise til både omsetningsvekst og resultatfremgang per 3. kvartal 2014.

Etter tredje kvartal 2014 var driftsinntektene 17.852 millioner kroner som er en økning på 4,3 prosent, eller 731 millioner kroner, fra året før.  Driftsresultatet (EBITE) før engangseffekter og nedskrivninger økte med 4,4 prosent til 520 millioner kroner.

Resultatforbedringen skyldes økt omsetning og oppkjøp, samt god effekt av omstillinger og kostnadsreduserende tiltak, opplyser Posten i en pressemelding.

Viktigere logistikk

- Logistikkområdet blir stadig viktigere for konsernet. Vi ser resultater av arbeidet med å utvikle et stadig bedre tilbud til våre kunder. I tredje kvartal sto en ny terminal for pakker, gods og post klar i Molde, en ny terminal ble åpnet i Finland og første spadetak er tatt for et nytt logistikksenter i Oslo, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Volumfallet fortsetter for adresserte brev og effektiviseringstiltakene kompenserer ikke lenger fullt ut for dette. Adresserte brev hadde en nedgang på 7.1 prosent i forhold til samme periode i fjor. Siden toppåret for post i Norge i 1999 har antallet adresserte brev falt med omlag 45 prosent.

- Posten har foretatt store omstillinger for å tilpasse virksomheten til nye brukerbehov. Omleggingen fra postkontor til Post i Butikk er snart fullført. Neste store endring vil være å gå bort fra lørdag som ordinær omdelingsdag for post. Vi er fornøyd med at Regjeringen går inn for en slik løsning i forslaget til ny postlov, sier Mejdell.

Digipost tar over

Post fra offentlige avsendere hadde en nedgang på 12 prosent. Det ventes at denne utviklingen forsterkes etter hvert som det offentlige går over til å bruke digital post. Postens digitale postkasse Digipost er valgt som en av leverandørene av sikker digital post i fremtiden. 

- Fysisk brevpost er i tilbakegang og digitaliseringen har kommet langt i Norge. Posten vil tilby både fysisk og digital post i fremtiden, sier konsernsjefen.

I tredje kvartal i 2014 hadde Posten en leveringskvalitet på A-post levert over natt på 86,6 prosent, som er 1,6 prosentpoeng over konsesjonskravet. De øvrige fem konsesjonskravene ble innfridd med god margin.

For andre år på rad gikk Posten frem i omdømmemålingen fra Ipsos MMI. Hele 28 plasser har Posten klatret siden 2012 og havnet på 11. plass i årets undersøkelse.

Lavere sykefravær

Sykefraværet i konsernet fortsetter å gå ned. Hittil i 2014 har sykefraværet vært på 6,4 prosent, en reduksjon på 0,2 prosentpoeng i forhold til samme periode i 2013. 

Posten ble nylig tildelt Arbeidsmiljøprisen 2014 for godt arbeid med HMS og for å ha redusert sykefraværet med 30 prosent siden 2006.

Antallet ansatte i konsernet ble redusert med 1039 årsverk de siste 12 månedene. En stor del av reduksjonen skyldes omlegging av postkontor til Post i Butikk.