Forbereder seg på femdagers post

Den nye regjeringen kutter bevilgningene til kjøp av ulønnsomme post- og banktjenester.

Publisert Sist oppdatert

I forslaget til endringer i statsbudsjettet for 2014 har den nye Høyre/Frp-regjeringen redusert bevilgningene til statlig kjøp av posttjenester til 270 millioner kroner, som er 50 millioner kroner mindre enn Postens beregninger og det Stoltenberg-regjeringen la opp til i sitt opprinnelige budsjettforslag. 

- Posten har foreslått fem dagers postomdeling. Vi mener det er en nødvendig tilpasning av brevtilbudet fordi stadig mer av privat og offentlig brevpost sendes digitalt. Derimot blir det flere pakker som leveres ut i Post i butikk og postkontor, som har åpent på lørdager, sier konsernsjef Dag Mejdell.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å sende forslag til ny postlov på alminnelig høring ved årsskiftet. Det vil bli foreslått å innføre EUs tredje postdirektiv, samt å redusere antall omdelingsdager fra seks til fem dager i uken.

Ved å innføre postdirektivet blir det full konkurranse på alle posttjenester i Norge – også lukkede adresserte brev under 50 gram, som Posten frem til nå har hatt enerett på å distribuere.

– E-post er den største konkurrenten til fysisk post, sier Mejdell.

Innen 2020 vil trolig bare 30 prosent av postmengden være igjen ifølge Postens beregninger.

– Vi tror innføring av direktivet har mindre betydning, men en forutsetning er at Posten får handlingsrom til å møte konkurransen og raskt kunne tilpasse oss endringer i markedet, sier Mejdell.

Først når Stortinget har behandlet ny postlov og det foreligger en ny konsesjon, vil Posten kunne tilpasse distribusjonsnettet til nye krav.

– Vi er forberedt på å fortsette avisdistribusjon på lørdager selv om vi slutter å omdele brev. Omfanget og detaljene i dette må på plass før vi kan gjennomføre endringene.  Det er en stor omlegging som krever gode forberedelser.  Hvorvidt dette kan gi kostnadsbesparelser i 2014, avhenger av at den politiske behandlingen av ny Postlov skjer tidlig neste år, sier Mejdell.

Posten har tidligere beregnet at samfunnet kan spare mellom 300 og 400 millioner kroner årlig ved at brevene deles ut på mandag i stedet for lørdag.