Posten vokser i Norden

Posten-konsernets virksomhet utenfor Norge utgjør nå 30,4% av omsetningen.

Publisert Sist oppdatert

Økningen fra 27,7% på samme tid ifjor skyldes i hovedsak kjøp av ny virksomhet. Vekst innen netthandel bidrar til at mer pakker og gods skal transporteres og distribueres.

Vokser i Norden

- Vår ambisjon er å bli den ledende nordiske logistikkaktøren. I juli signerte vi avtalen om å kjøpe 34% av Danske Fragtmænd med intensjon om å overta hele selskapet. Kundene er nordiske og vi har kommet langt i å bygge sterke markedsposisjoner både i Sverige og Danmark, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Økt omsetning

Posten økte omsetningen med 145 millioner kroner (1,3%) til 11.502 millioner første halvår, sammenlignet med samme periode ifjor. Driftsresultatet før engangseffekter og nedskrivinger (EBITE) ble i samme periode 224 millioner kroner, som er 157 millioner kroner lavere enn i første halvår 2012. Nedgangen skyldes fortsatt fall i brevvolumer og sterk konkurranse i logistikkmarkedet

- Antall brev har falt med nærmere 40% siden 2000. Den digitale utviklingen gjør at kundevanene endrer seg raskt i vår bransje, sier Mejdell og fortsetter:

Tilpasser utviklingen

- Vi tilpasser oss utviklingen blant annet ved å legge om fra postkontor til Post i Butikk. Så langt i år har vi åpnet rundt 40 nye Post i Butikk, og i løpet av neste år vil vi ha åpnet 170 nye, slik at vi i Norge totalt vil ha 3000 utleveringssteder. Dermed vil kundene få utført alle vanlige posttjenester i våre 30 postkontor, 1400 Post i Butikk og hos 1700 landpostbud.

Miljøsatsing

Posten satser stort på mer miljøvennlige kjøretøy som et ledd i å nå målet om kutt i CO2-utslippene med 30 prosent innen 2015. Nå erstatter konsernet 20 lastebiler med nye biogasslastebiler. 

- Det er en betydelig miljøsatsing, men vi kunne gjort enda mer om forholdene var bedre tilrettelagt for bruk av biogass. Det er altfor få pumper i landet. Vi ser at det er mye bedre tilgang på denne typen drivstoff i Sverige, sier Mejdell.