Logistikk er Postens go`fot

Logistikkområdet står for 60% av Posten-konsernets omsetning.

Publisert Sist oppdatert

Flere pakker, større aktivitet i offshore- og energy-området og oppkjøp ga omsetningsøkning tredje kvartal.

Sterk konkurranse

- I logistikkbransjen er det sterk konkurranse og kundene velger i større grad tjenester med lavere marginer, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Han viser til at postvolumene fortsetter å falle på grunn av overgang til epost og digitale alternativer. Digitaliseringen skyter kraftig fart og fra 2014 skal offentlig post som hovedregel formidles digitalt.

Nedgang

Postområdet hadde omsetningsreduksjon tredje kvartal på grunn av volumnedgang for både adressert og uadressert post. Postens omsetning økte med 321 millioner kroner i årets tre første kvartaler sammenlignet med samme periode ifjor. Resultatet (EBITE) går likevel tilbake med 221 millioner kroner.

I tredje kvartal 2013 var driftsinntektene 17.121 millioner kroner og driftsresultatet (EBITE) før engangseffekter og nedskrivninger 498 millioner kroner.

- Resultatet er svakere enn målet hittil i år, men vi ser en positiv utvikling i tredje kvartal for både volum- og resultatutviklingen, sier Mejdell.

Friere rammer

Regjeringen Solberg ønsker å gi Posten større handlingsrom for å tilpasse seg økt konkurranse og endrede brukerbehov samtidig som det sikres et godt og likeverdig posttilbud over hele landet. Regjeringen har uttalt at de vil oppheve reservasjonen mot EUs tredje postdirektiv og videreføre lik porto over hele landet.

- Posten er godt rustet til å møte økt konkurranse dersom gjenværende enerett på brev under 50 gram oppheves. Samfunnet endrer seg raskt og Posten må løpende tilpasse virksomheten i takt med nye behov. Hittil har vi lykkes med å omstille i tide. Det må vi fortsette med for å sikre et godt landsdekkende posttilbud også i fremtiden, sier Mejdell.