Ruten Nor Lines har fått støtte til skal betjenes av LNG-skipet Kvitbjørn og søsterskipet Kvitnos.

Flere godsmillioner utdelt

Ytterligere to rederier har fått innvilget millionstøtte til godsoverføring, mens et rederi har fått avvist sin søknad.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

11 rederier søkte i vår om de 82 millioner kronene regjeringen har bevilget til en tilskuddsordning for overføring av gods fra vei til sjø. I forrige uke skrev MTlogistikk om at DFDS, Samskip, Base Marine og Wallenius Lines hadde fått innvilget sine søknader.

Nå er ytterligere tre søknader ferdigbehandlet.

Nor Lines og Cryo Shipping har fått innvilget støtte, mens Norheim Shipping har fått avslått sin søknad.

Cryo Shipping har fått 9.298.872 kroner i støtte til et prosjekt  med etablering av ny rute for distribusjon av LNG mellom Hammerfest, Lødingen, Moskenes og Bodø. Ruten vil innebære en 12-dagers rundtur med lasting i Hammerfest og fem sub-rundturer i Vestfjorden. Det er tenkt benyttet ombygde forsyningsskip (PSV) med LNG-tanker på dekk. Det er ingen planer om annen type last i kombinasjon med denne transporten.

Godsmengdene som ventes overført fra vei til sjø utgjør henholdsvis 19 080 tonn i første periode, 19 271 tonn i andre periode og 19 656 tonn i tredje periode. Samlet overføring er estimert til 58 007 tonn.

Nor Lines har fått tilskudd på 12.497.494 kroner til sitt prosjekt Base2Base. Tilskuddet skal gå til en utvidelse av den eksisterende CL-ruten som går fra Cuxhaven/Eemshaven i Nederland, via Stavanger, til baser i Nord-Norge. Hensikten med prosjektet, over tid, er å utvide og styrke NorLines kundegrunnlag og derigjennom øke lastegrunnlaget. Ruten vil betjenes av LNG-skipene MS Kvitnos og MS Kvitbjørn.

Godsmengdene som ventes overført fra vei til sjø utgjør henholdsvis 7 477 tonn i første periode, 22.427 tonn i andre periode og 37.377 tonn i tredje periode. Totalt utgjør dette 67.281 tonn for hele støtteperioden.

Norheim Shipping har fått avslått sin søknad til prosjektet «Sjøbasert». Prosjektet omfatter etablering av en sjøbasert rute for transport av fersk fisk fra Vestlandet til Ijmuiden, Nederland ved hjelp av containere. Ruten er tiltenkt å settes opp med en avgang per uke fra fem mulige havner på Vestlandet og inkluderer ikke returlast.

Kystverket har kommet til at prosjektet ikke er tilstrekkelig definert med hensyn til forventet nytteverdi. Søker har heller ikke dokumentert at kriteriene om behov for støtte på kort sikt og levedyktighet på lang sikt er oppfylt, ifølge Kystverket.

Fortsatt ligger fire søknader til behandling hos Kystverket. Søknadene fra Alpha Chartering, Biofeeder, Hav Line Gruppen og NCL ventes ferdig behandlet innen utgangen av august.

Powered by Labrador CMS