Kø på motorveien ved byen Görlitz ved grensen mot Polen 19. mars.
Kø på motorveien ved byen Görlitz ved grensen mot Polen 19. mars.

OPPDATERT: Slik påvirker Covid-19 transporten i Europa

Se hva som gjelder av regler i forskjellige europeiske land for transport nå i forbindelse med koronavirus-krisen.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Moderne Transport er representert i Truck of the year-juryen med medlemmer fra 25 europeiske land inkludert Russland og Tyrkia.

Dette nettverket av journalister vil forsøke å informere om hvordan situasjonen langs de europeiske landeveiene er i sine respektive land, og informere om hvilke endringer og reguleringer de ulike landene innfører. Ettersom situasjonen endres nærmest fra time til time er det utfordrende å holde seg oppdatert til enhver tid om hvilke regler som gjelder.

Artikkelen er oppdatert med informasjon per 30. mars. Ny infomrasjon i kursiv. 

Belgia

I Belgia er det meste stengt, men matbutikker, apotek og noen andre kritiske funksjoner er åpne.

Kjøre og hviletidsreglementet er lempet på i likhet med her hjemme. Først frem til onsdag 18. mars, men er blitt forlenget inntil 31. mars.

Ukentlig arbeidstid for sjåfører er økt fra 56 til 60 timer og 14-dagers arbeidstid fra 90 til 96 timer. Føreren må ha en grunn til å kjøre lenger og skrive dette på baksiden av skiven eller utskriften. Det er også tillatt å utsette ukehvilen.
Ettersom alle kontrollstasjoner er stengt, er EU-kontrollene som i Belgia skal utføres hver 6. måned utsatt.

Bulgaria

Fredag 13. mars ble det erklært unntakstilstand i Bulgaria. Kun supermarkeder, banker, forsikringsselskaper og apoteker er åpne.

Enkelte av grensene er stengt for persontransport, varebiler og busser men lastebiler slippes gjennom. Dersom bilen har passert gjennom risiko-land og skal i transitt vil de måtte kjøre i kolonne eskortert av politiet.

Det gjelder blant annet fra Italia og Spania. Det har på enkelte grenseoverganger vært lange køer og mange bulgarske lastebiler har stått fast langs grenser i Øst-Europa etter at enkelte land har stengt grensene fullstendig.

Ett av disse tilfellene er mellom Slovenia og Kroatia hvor en rekke biler har stått, men søndag 15. mars på kvelden begynte enkelte av bilene på turen mot Bulgaria.

Det er midlertidig totalforbud for biler som kommer fra Iran til å passere gjennom Bulgaria.

På grensen til Tyrkia er det milelange køer. Trafikken mellom Tyrkia og Bulgaria har økt kraftig etter at det er blitt innført tiltak rundt i Europa. Fra 26. mars har Bulgarias Transportorganisasjon organisert utdeling av mat, vann, masker og desinfiseringsmidler til de som venter på å passere grenseovergangen. Den tidligere militærflyplassen Uzundzhovo er gjort om til en enorm lastebilparkering for de som er på vei til Tyrkia. Det er sterke begrensninger for å passere grensen inn til Tyrkia, men rapportene sier at Bulgarske lastebiler fremdeles kan passere.

Lastebiler som skal i transit gjennom Bulgaria til Romania kan kun benytte overgangene Ruse-Guergevo eller Vidin Kalafat.

Grensepasseringer mot Hellas, Serbia og Nord Makedonia er normalt, med unntak av at tomme lastebiler ikke får passere grensen til Makedonia mellom 07.00 og 22.00. (Gjelder begge retninger)

Danmark

Alle grenseoverganger er stengt, men en avtale mellom de nordiske landene gjør at personer på vei hjem til Norge kan passere. Det kan også lastebiler.

De fleste fergene er enten stoppet eller har restriksjoner, men det er noen tilgjengelige for godstransport og inntil videre for personer på vei hjem til sine respektive land.
Regler for uke-hvil er midlertidig opphevet og alle lastebiler kan kjøre inn i de grønne sonene.

Finland

18. mars ble det innført en rekke nødtiltak og lover i landet.

Finnair har kuttet 90 prosent av trafikken og mye av fergetrafikken er innstilt.

For Finland er fergetrafikken til Sverige og Baltikum selve livsnerven da det er langt å kjøre rundt Bottenviken.

Fergeforbindelsene fra Finland til Sverige, Estland og Sentral-Europa går og frakter kun godstransport. 

Fra 27.3 til 25.4 vil det bli midlertidig reduksjoner i hviletidene med 9 timers minimumshvile i døgnet. De obligatoriske 45 minuttene hver 4,5 time kan bli delt opp friere i løpet av 4,5 timers perioden. 

Frankrike

Det er innført unntakstilstand-lignende tiltak i Frankrike. Lastebiltrafikken er ikke direkte påvirket, men ettersom mange fabrikker er stengt minker det med oppdrag.

I tillegg er det blitt et vanskelig liv for sjåførene langs landeveiene da restaurantene på rasteplassene ikke har lov til å være åpne. Bensinstasjonene holder åpent sammen med supermarkeder og apoteker.

Mange transportselskaper har redusert eller stoppet ruter, og den eneste gruppen som har mer enn noensinne å gjøre er de som frakter matvarer. Dessverre har ratene blitt redusert ytterligere på grunn av mange tomme biler i markedet, rapporterer vår kollega.

Myndighetene har tilbudt økonomiske hjelpepakker og bankene har utsatt all kreditt i 3 til 6 måneder uten noen konsekvenser.

Kjøre og hviletidsbegrensningene er lempet på til daglig kjøretid 10 timer (11 timer to ganger i uken). Ukentlig kjøretid 60 timer og 14-dagers perioden er utvidet til 102 timer. Forbudet mot søndags-kjøring er lempet på i en måned. 

Hellas

Hellas innførte tidlig unntakstilstand og det er tre uker siden de stengte ned skolene, på et tidspunkt hvor kun et fåtall var smittet i landet.

Det er obligatorisk 14-dagers karantene for alle unntatt lastebilsjåfører.

Fergene til Italia er fremdeles i drift for godstransport. Det er lange køer på alle grenseoverganger. I motsetning til i mange andre land er det ikke innført noen lettelser i kjøre og hviletider eller oppheving av restriksjoner.

Det er forventet at all personbiltrafikk i hele landet blir forbudt i nær fremtid.

Samtlige sjåfører av busser, taxi og lastebiler mottar fra 1. april en støtte på 800 € uten unntak eller vilkår. Grensen til Tyrkia er mer eller mindre hermetisk lukket.
Kjøre og hviletidene er lempet på  slik som i de fleste europeiske landene.

Irland

All veitransport går som normalt, men ettersom Irland ligger på en øy er de avhengige av fergetrafikken. Denne er påvirket. Noen er kansellert og andre har gjort endringer.

Vanligvis er det dobbeltcabiner på fergene men på grunn av Covid-19 er kahyttene nå begrenset til en person. Dette reduserer kapasiteten på overgangene. Irland har en større produksjon av medisiner som de er avhengige av å distribuere ut i Europa.

For mange transportselskaper er det allerede begynt å bli kriselignende tilstander da godsmengden er drastisk redusert. Blant annet er antall containere fra Kina redusert med 70 prosent de siste seks ukene. Inntil videre holder også trafikkmyndighetene stengt for all nærkontakt slik at obligatoriske EU-kontroller er utsatt inntil videre.

Det forventes at store mengder gods blant annet fra Kina vil ankomme Irland på skip de neste ukene. Det er derfor anbefalt å sjekke om mottaker fremdeles har mulighet for å motta gods før det sendes. Havnekapasiteten er forventet å bli fylt opp da mange mottakere for tiden er stengt og dermed ikke kan motta gods.

Det anbefales i tillegg å være tidlig ute med å bestille plass ombord i skip/ferger. Dersom det skal transporteres farlig gods må man sørge for at alle papirer er godkjent før godset sendes da det ellers kan risikere å bli avvist og store ekstrakostnader vil påløpe.

Kjøretiden for 14-dagers perioden er økt fra 90 til 112 timer.

Italia

Italia er det landet som har det kraftigste utbruddet i øyeblikket, men lastebiltransporten skal gå. Det er imidlertid blitt en tøff situasjon for sjåfører å skaffe seg mat, da alle rasteplasser må stenge kl. 18.00.

Men på kort tid er det etablert en ny «hjemkjørings» ordning. Flere og flere restauranter innlemmes i denne ordningen og har da dispensasjon fra stenge forbudet slik at de kan kjøre ut mat dit hvor lastebilsjåføren har funnet en plass for natten.

Søndags-kjøreforbudet for alle kjøretøy over 7,5 tonn er midlertidig opphevet for å sørge for en så effektiv transport som mulig.

Tyske militære og Røde Kors deler ut mat og drikke til sjåførene i hundrevis av vogntog i kø i Tyskland ved grensen mot Polen 19. mars.
Tyske militære og Røde Kors deler ut mat og drikke til sjåførene i hundrevis av vogntog i kø i Tyskland ved grensen mot Polen 19. mars.

Logistikkorganisasjonen FEDESPEDI har forespurt myndighetene om å la frakt og logistikkselskaper å få holde åpent for å unngå brudd i logistikkjedene. I praksis betyr dette at de ber myndighetene om å klargjøre vilkårene i nedstengingen av landet for å unngå stans i huber og logistikksentre.  

Nederland

Transport og logistikk er utpekt som essensielle bransjer, slik at all form for transport fremdeles er på veien.

Men mandag 16. mars ble alle restauranter stengt, noe som også har fått innvirkning på rasteplassene. Det er også innrapportert mange tilfeller hvor sjåførene ikke får låne toaletter eller i det hele tatt lov til å forlate lastebilhytta der hvor de skal levere.

Det er en enorm påkjenning for supermarkedene da befolkningen fortsetter å hamstre. Det er derfor også en påkjenning for de selskapene som distribuerer ut til butikkene og mange etterlyser lettelser i kjøre og hviletidsreglementet og lav emisjons-soner slik vi ser i mange andre land. Mange av sjåførene fra andre bransjer som ikke har like stort trykk, får nå midlertidige sjåførjobber i næringsmiddelindustrien.

Ellers kan vår Nederlandske journalistkollega rapportere at DAF vil stenge produksjonslinjene i Eindhoven 23. mars.

Rundt 35 byer har opphevet kjørerestriksjonene for lastebiler, noe som hjelper på situasjonen for mat-kjedene og hjelper på distribusjonen. Andre segmenter i transportbransjen har nå mye mindre aktivitet og mange har stoppet all aktivitet. Det har i perioder vært lange køer mot Belgia da de ikke har klart å etterfølge EUs grønne korridorer for lastebiler. 

Polen

Polen har i prinsipp stengt ned alle grenseoverganger og var ett av de første landene til å gjøre dette. Kun lastebiler slipper over grensen, men det tar tid det er i skrivende øyeblikk over ett døgns ventetid på enkelte grenseoverganger.

Alle sjåfører må gjennom en legesjekk som tar noen minutter før de får passere grensen. Det er sluppet opp på kjøre og hviletider. Daglig kjøretid er satt til 11 timer og ukentlig til 60 timer og 14-dagers periode på 96 timer. Kjøretiden før 45 minutters pausen er økt til 5,5 timer.

Polske lastebilsjåfører slipper 14-dagers karantene, men dette gjelder kun de Polske. Alle andre blir underlagt karantene. Problemer langs grensene er også forårsaket av at mange forsøker å kjøre i transitt gjennom landet til Ukraina og Litauen, dette tillater ikke de polske myndighetene og dermed er det titusenvis av mennesker som prøver å komme seg hjem gjennom Tyskland.

Situasjonene på grensene er blitt vesentlig bedre, men mot slutten av Uke 13 stengte Slovakia grensene også for lastebiler og langs grensene til Ukraina var en av tre overganger stengt. Dette ble en påkjenning for mat-transport da all slik transport skal sjekkes.

Ettersom Covid-19 vil ha en stor påvirkning på trasnportbransjen i europa har den polske lastebileier-organisasjonen ZMPD sendt et brev til EUs transportkommisjon og bedt om utsettelse av mobilitetspakken. 

Det er gjort endringer i karantene for Ukrainske sjåfører som skal hente/levere lastebilene fra hovedkvarteret. Disse trenger ikke lenger å gå i 14-dagers karantene. 

Portugal

Grensene mot Spania er stengt for alle utenom godstransporten. Det er ikke lempet på kjøre og hviletider i Portugal. Mange selskaper har måttet stoppe store deler av flåten da oppdragene uteblir. Førere klager på at de ikke har beskyttelses utstyr og når de ankommer Portugal må de i en 5-dagers selvpålagt karantene, noe svært få følger, ifølge vår portugisiske kollega. 

Romania

Det er en utfordrende situasjon langs grenseovergangene. Normalt sett skal ikke de stengte grenseovergangene påvirke lastebiler, men her får man problemer som følge av strenge reguleringer og kontroller fra de omkringliggende landene. 

For å kjøre inn i Ungarn kreves et sertifikat på at man er frisk fra koronavirus. Dette skal være maksimalt fire dager gammelt. Ettersom det ikke bare er å møte opp på et legekontor å få utført en test, spesielt for en som ikke har noen symptomer begrenser dette bevegelsesfriheten over grensen.

Det er innført en kolonnekjøring over grensen mellom Ungarn og Slovenia mellom 21:00 og midnatt. 15 biler slippes hvert 10 minutt så maksimalt 200 biler i døgnet får passere. Her er det også krav om forhåndsregistrering for å få passere.

Spania

Her er det unntakstilstand, men transporten skal gå.

Det er gitt en ordre til bensinstasjoner om at de skal sørge for mat og drikke samt tilgang til toaletter for lastebilsjåfører, men dessverre er det endel stasjoner som ikke overholder dette.

Kjøre og hviletiden er lempet på og perioder på mer enn 9 og 10 timer kan kjøres men med 45 minutters pauser hver 4,5 time. Det er fremdeles pålagt 11 timers døgnhvil. 

Storbritannia

Kjøre og hviletidene er lettet på for førere som transporter næringsmidler, husholdningsartikler og medisiner.

Det er utfordringer vedrørende toaletter da sjåfører ofte ikke slippes inn der de skal hente eller levere.

Lavutslippssoner i London er inntil videre opphevet og bompengene er temperert opphevet. Det advares samtidig mot at befolkningen skal benytte personbiler i London-trafikken og at det er meningen at lettelsene er forbeholdt utryknings og transportkjøretøy.

Sverige

Her har Stena Line stoppet persontrafikken til Danmark, Tyskland og Polen, men for lastebiler har de fremdeles noen avganger.

Kjøre- og hviletidene er lempet noe på med minimum ni sammenhengende timer i døgnet og en sammenhengende 24-timers periode er godkjent som ukehvil. Daglig, ukentlig og 14-dagers perioder kan strekkes på så lenge de andre hvileperiodene overholdes. Disse reglene gjelder inntil 14. april 2020.

Den svenske lastebileierorganisasjonen har gjort en undersøkelse blant sine 5.600 medlemmer. Den viser at mange er påvirket av situasjonen og at distribusjons-kjøring er mest påvirket (med unntak av matvarer). Minst påvirket er skog, landbruk og tanktransport. Det forventes at eksport av trevirke og papirmasse vil påvirkes av situasjonen, men inntil videre ikke vesentlig.

Service-fasiliteter langs landeveiene er åpne, men mange sjåfører klager på at de ikke får benytte toaletter der de laster og losser.

Sveits

Fredag 13. mars ble det innført grensekontroller, men transport skal fremdeles få passere.

Det er lempet på kjøre og hviletider og de er nå kompatible med de som de fleste EU-landene har innført, men kun for viktig gods. Lastebiler som av skattemessige årsaker er nedregistrert kan nå frakte gods i henhold til kjøretøyets tillatte vekter. Dette er pt. gjeldende til 30. april.

Tsjekkia

Alle grenseoverganger er stengt, men godstransport slippes gjennom. Dette gjelder alle kjøretøy fra N1 (varebiler) og oppover.

Ved motorveiskryssinger dannes lange køer med lastebiler. Regulering av lastebiler med unntak av de som transporterer mat og dyr på grensen til Slovakia har resultert i enorme køer på grensen til Slovakia og Ungarn. Ungarn kontrollerer alle lastebiler nøye.

Profesjonelle foreninger som Česmad Böhmen advarer om at uten assistanse fra staten, vil godstransporten i Tsjekkia kollapse. Regjeringen vurderer tiltak for å hjelpe eierne av transportselskaper og vurderer å innføre statsgarantier for betaling av diesel med en løpetid på opptil 180 dager. Finansdepartementet vurderer et bistandsprogram som stopper betaling av renter og lån. I mellomtiden har en rekke transportselskaper mistet avtalte oppdrag og avskilter bilene. Massive oppsigelser av sjåfører vurderes. Sjåførene får ikke menneskelig kontakt ute hos kundene og får ofte ikke forlate bilene, men med unntak av kø ved grensen møter de ikke andre store problemer. De kan takle lukkede truckstopp i utlandet, de lager mat selv, de blir i bilene.

Det er påbudt fra helsedepartementet å bruke maske eller annen beskyttelse av munn og nese, selv i kjøretøyet, selv når sjåføren reiser alene.

Tyrkia

Myndighetene har montert opp termokameraer som alle må gjennom på grensen, noe som begrenser trafikk-kapasiteten over grensen fra Hellas.

Tyskland

Den midlertidige regelen om fri kabotasje-kjøring er avsluttet selv om den var varslet å gjelde frem til September. Sjåfører kan fremdeles utvide kjøretiden. Det er problemer ved mange overfylte lagerbygninger ettersom det meste er basert på "just in time" prinsippet og rullende lager på motorveien. Mange frustrerte lastebilsjåfører opplever derfor å bli sendt avgårde igjen uten å ha fått losset. 

Det oppleves også stadig lange køer ved grenseoverganger.

Ungarn

Det er sterke restriksjoner for grensepasseringer til Ungarn og i utgangspunktet er det kun fastboende og diplomater som kan passere. 

Transport i transitt kan passere men under strenge regler. De kan kun kjøre på motorveier og fylle på egne bensinstasjoner dedikert til transitt.

Østerrike

Her er det i likhet med mange andre land løsnet opp på kjøre- og hviletider. I tillegg er restriksjonene på søndagskjøring opphevet foreløpig til 24. april. Daglig kjøretid er utvidet til 11 timer og 45 minutters pause etter 5,5 timer. Ukentlig kjøretid 60 timer og 100 timer for 14-dagers perioden.

Alle grensene er stengt for persontrafikk, men selv for lastebiler er det ganske lange køer rapporterer vår kollega. Alle lastebilmerkene har fremdeles veihjelp tilgjengelig, men noen med begrenset kapasitet i forhold til normalen.

Store produsenter som MAN, Meiller og Magna har enten stengt fabrikkene eller er i ferd med å gjøre dette får vi videre opplyst.

Det rapporteres at det veldig ofte er mye lengre køer på grensen til Ungarn enn det myndighetene oppgir.

Det er forbudt å være mer enn fem personer samlet og brudd kan medføre en bot på 3600 euro. Det er løsnet litt på dette, offentlige steder er igjen åpne og det er igjen lov til å gå turer med nærmeste familie.

En god lenke for informasjon om den østerrikske transportsektoren, kun på tysk.

Powered by Labrador CMS