Solgte Coop Logistikksenter

Coop Norge har solgt eiendommen Coop Logistikksenter på Bergmoen i Ullensaker.

Publisert Sist oppdatert

Kjøper er Gardermoen Log Invest AS, et selskap eid av MøllerGruppen Eiendom AS og Stokke Industri III AS.

Gigantlager

Coop Logistikksenter er et av Europas mest moderne lagre. Det er fullautomatisert og har et lagervolum på 1,25 millioner kubikkmeter. Lageret har et leieareal på 54.000 kvadratmeter BTA og er 27 meter høyt. Hver dag behandles 500.000 kolli ved lageret, og 300 trailere laster og losser hvert døgn varer ved de 79 kjøreportene.

Eiendommen er Coops største enkeltprosjekt noensinne med en samlet investeringsramme på ca. 1,5 milliarder kroner. Anlegget ble tatt i bruk i høsten 2013 og var fullt operativt høsten 2014. Ca. 400 medarbeidere jobber ved Coop Logistikksenter.

Leiekontrakt

Salget av eiendommen påvirker ikke driften ved Coop Logistikksenter. Det er kun tomten og bygningen som er solgt. Coop Norge eier selve lagersystemet, og har inngått langsiktig leiekontrakt med Gardermoen Log Invest AS. Coop Logistikksenter skal fortsatt være Coops hovedlager og ha funksjon som knutepunkt i Coops logistikkvirksomhet.

– Vi er meget godt fornøyd med avtalen vi nå har inngått med Gardermoen Log Invest AS. Vår kjernevirksomhet er handel, og vi har til nå hatt en uforholdsmessig stor andel av vår kapital bundet i lagereiendom. Dette salget er dermed et strategisk riktig valg for oss, sier administrerende direktør Svein Fanebust i Coop Norge.– Coop Logistikksenter på Gardermoen passer godt inn i vår strategi om å bygge en stor og godt diversifisert eiendomsportefølje som del av Møllerfamiliens langsiktige kapitalforvaltning. Med en så stor eiendom, med lang og trygg kontantstrøm på plass i porteføljen, kan vi rette ressursene våre mot mer utviklingsrelatert verdiskapning. Vi skal blant annet utvikle Harbitz Torg på Skøyen til et nytt, attraktivt strøk med nærmere 60.000 kvm. bolig, kontor og handel, sier administrerende direktør Ola T. Gjørtz i MøllerGruppen Eiendom.