Maersks containerskip "JSP Sleipner" vil fra lørdag 26. oktober anløpe Husøy utenfor Haugesund.
Maersks containerskip "JSP Sleipner" vil fra lørdag 26. oktober anløpe Husøy utenfor Haugesund.

Maersk til Haugesund

Haugesund Cargo Terminals (HCT) har tidligere hatt sporadiske Maersk-anløp, men vil fra oktober få faste, ukentlige anløp, opplyser Karmsund Havn. Første anløp skjer førstkommende lørdag - 26. oktober.

Publisert

- Maersk har hatt eget skip mellom Bremerhaven og Vest-Norge i mange år. Vi har med glede registrert utviklingen på Haugesund Cargo Terminals, Husøy, både i volum og tilrettelegging av infrastruktur. Vi ønsker å være med på den videre utviklingen, og ønsker nye og gamle kunder velkommen til å booke last direkte til- og fra Haugesund, sier Managing Director i Maersk Norge, Marit Vårdal. 

 aersk har et verdensomspennende nettverk av dør-til-dør-tjenester, produkter og logistikkompetanse, og vi gleder oss til å koble kundene i Haugesund til dette nettverket. Vi tilbyr blant annet løsninger innen Supply Chain Management, konvensjonell last, stykkgods, reefere og tørrlast i containere. Bærekraft, innovasjon og teknologi står i høysetet hos Maersk, og vi er stolte over å fortelle om målet vi har satt oss – nullutslipp innen 2050, legger Vårdal til. 

Etterlengtet

- Vi har lenge jobbet med å få Haugesund Cargo Terminals inn i Maersk sitt globale rutenettverk. Dette innebærer at kunder nå kan booke containere med HCT som
laste- eller lossehavn direkte gjennom Maersk sine systemer. Ukentlige Maersk-anløp vil være av stor betydning for næringslivet i regionen. Med dette knytter vi HCT til et
globalt nettverk av over 340 havner i alle verdens hjørner. Etableringen underbygger
Haugesund Cargo Terminals sin posisjon som Vestlandets logistikknutepunkt og som en av de viktigste godshavnene i Norge, påpeker havnedirektør Tore Gautesund i Karmsund Havn. 

Blant de største som anløper Norge

Det er Maersk-skipet «JSP Sleipner», som seiler mellom Bremerhaven og Vest-Norge, som vil betjene Haugesund i den nye servicen. Skipet har en containerkapasitet på 916 TEU, og betydelig kapasitet på fryseplugger. Skipet er et av de største containerskipene som seiler til Norge i dag, får Moderne Transport opplyst.

Maersk har på verdensbasis 76.000 ansatte spredd over 130 land. 23 av disse jobber i 
Maersk Norge AS sitt norske kontor på Lysaker.

DCIM\100MEDIA\DJI_0017.JPG

Haugesund Cargo Terminals, Husøy.