Containertrafikken i Larvik har økt med fem prosent.
Containertrafikken i Larvik har økt med fem prosent.

Økning i Larvik

I andre kvartal ble det i Larvik havn lastet og losset 45.000 TEUs. Dette er 9 prosent flere containere enn i fjor, som var et rekordår.

Publisert

Antall importcontainere TEU har falt med 20 prosent, mens det er en vekst i eksporten på 21 prosent.

I alt 550.600 tonn gods gikk over havnen, noe som er en økning på 5 prosent fra 2019.

Totalt 47.300 fraktenheter ble transportert med Color Line i årets første seks måneder, en økning på 19 prosent fra året før. Årsaken til den betydelige veksten er at store deler av Color Lines frakt til og fra Norge har gått med SuperSpeed 2 over Larvik havn siden midten av mars.

172.000 fergepassasjerer reiste over Larvik havn i samme periode - 46 prosent færre enn i 2019. Dette henger naturlig sammen med coronapandemien og reiserestriksjonene, opplyser Larvik Havn.

- Andre kvartal 2020 har vært preget av mye usikkerhet knyttet til den pågående coronapandemien. Behovet for en effektiv og velfungerende havn har blitt enda tydeligere. Det er derfor gledelig å kunne konstatere at godsvolumene over havnen øker. Vi fastholder vårt hovedfokus om å sikre at varer og forsyninger kommer trygt inn og ut av Norge, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

Totale driftsinntekter for Larvik Havn KF utgjør 32,5 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal, en økning på 3 prosent.