Teges siste reis et faktum

Tollpost Globe og M/S Tege skiller lag. Containerbåten gjørsiste reis 1. oktober.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag vedtok Tollpost-styret å avvikle samarbeidet med M/S Tege, etter innstilling fra Tollpost Globes administrative ledelse.

Avgjørelsen har ingen konsekvenser for arbeidsplasser i selskapet.

Innsats

- M/S Tege har gjort en betydelig innsats for vårt selskap i mange år, og spilt en sentral rolle i godsforsyningen til Nord-Norge. Båten er nå kommet i såpass moden alder at videre driftsløsninger ikke er mulig uten betydelige økonomiske investeringer, sier kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen, og fortsetter:

- Markedsmessig har vi også hatt en kraftig vekst som bl.a. tilsier bruk av annet materiell og direkte distribusjonsløsninger, som ikke kan ivaretas av M/S Tege.

Bedre service

Hagen understreker at en kan få både bedre servicegrad og reduserte utslipp av NOx og CO2-utslipp gjennom andre distribusjonsløsninger mellom Nord-Sverige/Finland og Nord-Norge.

Ingen ny båt

Det er imidlertid ikke aktuelt med en mer moderne båt, hvor flere store transportaktører går sammen om en felles løsning. - Tollpost Globe gjør nå en markedsmessig vurdering av hvordan vi vil posisjonere oss for å sikre en fremtidig forsyning av Nord-Norge, sier Hagen.