Solid trafikkvekst i 2. kvartal

- Trafikken over Larvik Havn i andre kvartal 2018 er preget av fortsatt vekst, spesielt innen containersegmentet.

Publisert

Det er økonomi- og administrasjonssjef Knut Jørgen S. Heum som opplyser dette.

I andre kvartal 2018 ble det lastet og losset i alt 0,76 millioner tonn gods. Det tilsvarer en økning på 28,9 prosent eller 171.000 tonn, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I årets seks første måneder økte godsomsetningen med 25,4 prosent til 1,28 millioner tonn.

- Containervarer, fergegods og steineksporten var sterke bidragsytere til godsøkningen, påpeker Heum.

Containertrafikken økte i andre kvartal med 19,3 prosent til 20.700 TEUs. For første halvår viser statistikken 39.400 TEUs, en økning på 2.800 TEUs eller 7,7 prosent sammenlignet med rekordåret 2017.

305.200 passasjerer reiste over Larvik Havn i første halvår 2018, mens det ble transportert 41.700 fraktenheter med ferge. Det er en oppgang på henholdsvis 2,2 prosent og 5,8 prosent fra 2017.

Samlet bidro trafikkutviklingen over Larvik Havn til en omsetningsvekst på 7,4 prosent eller 2,3 millioner kroner. Totale driftsinntekter ble 32,9 millioner kroner i første halvår 2018.