Med full grensekontroll i Larvik

Mette Bøhler (52) har ansvar for driften av  containerterminalen i Larvik.

Publisert Sist oppdatert

Som daglig leder i både Larvik Containerterminal (LCT) og speditørselskapet Bugge & Olsen AS har hun vært pådriver til etableringen av den nye grensekontrollstasjonen i Larvik Havn som ble åpnet 16. februar.

- Det er av meget stor betydning både lokalt og regionalt at Mattilsynet nå kan kontrollere containerne som passerer havnen. Det er også et bevis på at Larvik Havn er ”porten til Europa og verden”. Vi har jobbet hardt og lenge for å få på plass denne grensekontrollstasjonen. 11 år er gått fra den første søknaden ble sendt, sier Mette Bøhler.

Fisk og kjøtt fra land utenfor EU må gjennom en kontroll før de kan rulles videre på norske veier. Larvik er den eneste grensekontrollstasjonen sør for Oslo. Hittil har animalske produkter (herunder fisk og fiskeprodukter) blitt kontrollert i Bremerhaven eller Oslo.

Effektiv logistikk

– Åpningen i Larvik innebærer kortere avstander, raskere transport og færre kjørte kilometer. En mer effektiv logistikk betyr ikke bare penger spart for importørene. Her er også en miljøgevinst, understreker Bøhler.

3,5 millioner kroner er investert i den nye stasjonen som er godkjent av EU og Mattilsynet. Her skal containerne med fisk og matvarer fra fjerne strøk kontrolleres.

– Importbehovet for matvarer er stort. Grensekontrollstasjonen betyr økt import av matvarer over Larvik Havn, sier adm. direktør Thomas Arbo Høeg som eier LCT og kontrollstasjonen sammen med Bugge & Olsen AS.

Etableringen av LCT som et uavhengig driftsselskap var helt nødvendig.  At eierne samarbeider for å få en effektiv og god drift av dette selskapet er ikke til hinder for at vi ellers er konkurrenter, sier Bøhler.

Store forventninger

Hun har store forventninger til at grensekontrollen blir en viktig nisje for Larvik som importhavn.

- Det vil legge grunnlaget for nye arbeidsplasser, ikke bare i havna, men også for annen industri i Vestfold, sier Bøhler.