50% av verdens lakseoppdrett foregår i Norge. Ute på Refsnes mellom hav og fjell er Refsnes Laks en sterk bidragsyter. Til høsten starter selskapet bygging Columbi Salmon som på sikt skal produsere minst 80.000 tonn laks årlig på land.
50% av verdens lakseoppdrett foregår i Norge. Ute på Refsnes mellom hav og fjell er Refsnes Laks en sterk bidragsyter. Til høsten starter selskapet bygging Columbi Salmon som på sikt skal produsere minst 80.000 tonn laks årlig på land.

Lakseeventyret fra Revsnes til Oostende

Columbi Salmon har mål om å bli Europas ledende lakseoppdretter på land.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet med besøksadresse Stokksundveien 1376, 7177 Revsnes, er på vei til det europeiske markedet. Refsnes Laks er hovedeier med mål om å produsere 15.000-20.000 tonn bærekraftig mat innen 2023-2024 på oppdrettsanlegget utenfor Oostende i Belgia.

Transport- og logistikkutfordringene løses blant annet med havnen Boulogne sur-mer, sjømat-navet i vest-Europa hvor mer enn 350.000 tonn sjømat passerer årlig.

Til høsten starter byggingen av noe stort. Om ti år skal Columbi Salmon ved bruk av banebrytende teknologi produsere minst 80.000 tonn laks årlig på land.

Anlegget har en estimert bygge-kostnad på 1,6 milliarder kroner.

Nært til sluttbruker

- Bakgrunnen for at vi velger å opprette produksjon av landbasert, atlantisk laks i Oostende er at det er nære markedet for sluttbruker, sier adm. direktør Jon Refsnes.

Han forteller også at laksen er tenkt prosessert i Boulogne sur-mer i nordvest Frankrike, en drøy time fra Oostende.

- Vi velger Oostende for vår produksjon av landbasert, atlantisk laks da lokasjonen er nært markedet for sluttbruker, sier adm. direktør Jon Refsnes i Refsnes Laks, og som står bak Columbi Salmon.
- Vi velger Oostende for vår produksjon av landbasert, atlantisk laks da lokasjonen er nært markedet for sluttbruker, sier adm. direktør Jon Refsnes i Refsnes Laks, og som står bak Columbi Salmon.

Boulogne sur-mer er sjømat-navet i vest-Europa og mer en 350.000 tonn med sjømat passerer gjennom havnen årlig.

- Innen ni timers kjøring fra hvor anlegget skal etableres treffer vi 25% av det totale markedet for atlantisk laks i verden, forteller gründer og økonom, Jon Refsnes.

Bærekraftig og næringsrikt

– Vi holder fokus på bærekraftig produksjon med lavt karbonavtrykk. Fòrfabrikkn er innen tre timers avstand, behovet for transport til sluttbruker er begrenset, sammenlignet med transport fra Norge, sier Refsnes.

I tillegg opprettes det et Aquaponics-anlegg, dette benytter spillvannet fra lakseproduksjonen til å dyrke salat og andre grønne planter.

- Spillvann fra lakseproduksjon er så næringsrikt at produksjon av 1 kg laks gir 9 kg salat, så med 1 kg benyttet fòr kan man produsere 10 kg mat, og det er bærekraftig, understreker Jon Refsnes.

Columbi Salmon på Refsnes ytterst på Trøndelagskysten er grunnlagt av norske veteraner fra laksindustrien. De så en tydelig vei til lakseproduksjon med et forbedret økologisk fotavtrykk.

Ved å utnytte banebrytende teknologi for oppdrett på land har selskapet som mål å bli Europas ledende bærekraftige lakseoppdretter.

Foruten et landbasert anlegg for lakseoppdrett i Oostende, Belgia, vil selskapet i løpet av de kommende årene etablere ytterligere produksjonsanlegg på andre steder i Europa.

Solide bankfolk

Oppdrettsfamilien Refsnes er hovedeier av selskapet. Columbi Salmon skal være en drivkraft i overgangen til landbasert, bærekraftig og lønnsom fiskeoppdrett i årene som kommer.

Kolbjørn Giskeødegård (t.v.) og Anders Hagen, henholdsvis finansdirektør og adm. direktør i Columbi Salmon.
Kolbjørn Giskeødegård (t.v.) og Anders Hagen, henholdsvis finansdirektør og adm. direktør i Columbi Salmon.

Den tidligere Nordea-analytikeren Kolbjørn Giskeødegård er ansatt som finansdirektør i Columbi Salmon. Den erfarne finansanalytikeren som i første omgang tar hånd om en finansiering på 300 millioner, hvorav 200 millioner kroner fra Refsnes Laks, er trygg på både medgründere og konsept.

Med seg på laget har Giskeødegård kollega Anders Hagen fra Nordea Markets, og som er administrerende direktør i selskapet.

Meningsfull transport- og logistikkløsning

- Hvorfor dette er et fruktbart prosjekt med fremtiden foran seg? Og hva med transport- og logistikkutfordringene?

- Vi i Columbi Salmon syntes det er spennende og meningsfylt å ta del i den industriutviklingen som pågår i oppdrettsnæringen. Man har kommet dit at man kan produsere en kvalitets-laks på land med høy dyrevelferd. Da gir det mening å etablere produksjon nær konsument. Ved å tilby en lokalprodusert laks har vi muligheten til å øke levetiden på produktet betydelig ut mot konsument. Ved å etablere seg nær logistikk-hub’en Boulogne-sur-Mer nyter vi godt av et svært velutviklet nettverk. Årlig importeres det i overkant av 350.000 tonn med sjømat i Boulogne-sur-Mer og det gir seg selv at det er et omfattende logistikknettverk i bunn for å få ferske sjømatprodukter ut til krevende konsumenter, forteller en optimistisk Hagen.

Han understreker også betydningen av å jobbe tett på logistikkaktører for å sikre at laksen kommer seg så raskt ut til konsument som mulig.

- Her åpner det seg en rekke muligheter og utfordringer som vi jobber med å optimalisere for øyeblikket med bærekraft som et sentralt optimaliseringspunkt, sier Hagen.

Vi har også spurt oppdretter og styreleder i Columbi Salmon, Ivar Refsnes om fremtidsutsiktene.

– At vi nå går på land, er en naturlig forlengelse av det vi driver med i dag. Jeg tror at en i fremtiden produserer laks på fire måter; den tradisjonelle metoden med merder i fjorder, i lukkede merder i sjøen, på mer eksponerte lokaliteter og på land. Når en skal produsere på land må en gjøre det nær markedet, sier Refsnes.

Fra tørrfisk til laks

Refsnes Laks har drevet lakseoppdrett siden 1986, i regi av Refsnes Fiskeindustri. Her var tørrfisk- og klippfiskproduksjon hovedfokus.

Denne driften ble avviklet i 2015 etter gjentagende år med nedadgående volum og fortjeneste. Refsnes Laks produserer rundt 6000 tonn laks pr år.

Selskapet er datterselskap av Refsnes Fiskeindustri og konsernspiss Stoksund Holding, og som er 100 eid av Ivar Refsnes.

Tar samfunnsansvar

Refsnes Laks er et familieeid selskap med base på Revsnes i Åfjord kommune i Trøndelag. Selskapet etablerte virksomheten i 1918 og bygger på generasjoners tilhørighet til kysten og kystfolkets evne til å utvikle og utnytte det næringsgrunnlag havet gir.

Refsnes Laks er en del av en bærekraftig og framtidsrettet næring, og som bidrar til både arbeidsplasser og et levende kystsamfunn.

Brødrene Jon og Ivar Refsnes, henholdsvis adm. direktør og styreleder er opptatt av integritet og å inngi tillit. De bygger på tradisjoner og er en samfunnsaktør som tar ansvar for langsiktig utvikling av det samfunnet de er en del av.

- Vi er opptatt av å se framover og være tilpasningsdyktig. Vi utvikler oss i samspill med de rammebetingelser som eksisterer for vår næring og som stadig endres, forteller Refsnes-brødrene.

Fisken blir slaktet på Frøya og sølvblank hel laks selges og ender på bordene til kresne kunder i Japan, Sør-Korea, Malaysia, Sør-Afrika, Emiratene, Ukraina, EU-landene og et 20 talls land til.

Formidler fiskehistorien

Fisken i havet ga grunnlag for at Refsnes-familien fra 1918 har bygget sin virksomhet på Revsnes. Det har vært mottak av fisk for å produsere og eksportere både sild, tørrfisk og klippfisk på den lille holmen som i dag huser Refsnes Laks sin foringssentral, administrasjon og Visningshuset til SeeSalmon.

En fornøyd styreleder i Columbi Salmon, Ivar Refsnes, kan konstatere at det går godt for oppdrettsselskapet på Fosen i Trøndelag. (Foto: Åfjord utvikling)
En fornøyd styreleder i Columbi Salmon, Ivar Refsnes, kan konstatere at det går godt for oppdrettsselskapet på Fosen i Trøndelag. (Foto: Åfjord utvikling)

Vi kan fortsatt se noen av de mange fiskehjellene som ble bruk til å tørke fisk.

SeeSalmon er Refsnes Laks sitt visningskonsept som formidler kunnskap om akvakultur og havbruk, hoveddelen av visningskonseptet er plassert på 400 kvadratmeter i Powerhouse sentralt plassert på Brattøra i Trondheim, kombinert med mulighet for en ekte opplevelse av lakseoppdrett ved besøk på merdene på Revsnes.

Brødrene har for lengst innsett at bærekraftig produksjon av laks gir verdiskaping med store ringvirkninger i Norge og for deres eget kystsamfunn.

Havbruk kan bidra til å øke andelen mat fra havet. FNs havpanel mener at det er mulig å produsere seks ganger mer mat fra havet enn det som produseres i dag.

Norsk havbruk har i 60 år bygd opp effektiv teknologi for å produsere laks i havet.

- Vi er alle avhengig av rent, friskt hav og i Refsnes Laks er vi opptatt av å produsere bærekraftig laks fra havet til det beste for alle, sier brødrene Ivar og Jon Refsnes.