Hav Line Vessel er et av rederiene som har søkt om støtte til godsoverføring.

Disse har søkt støtte til godsoverføring

Åtte rederier kjemper om 124 millioner kroner.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I fjor delte myndighetene ut 93 millioner kroner til seks rederier som hadde søkt om midler til godsoverføring fra vei til sjø. Det er i 2018 satt av 75 millioner til ordningen over statsbudsjettet, hvorav 11 millioner er tildelt i 2017.

Kystverket har i tillegg mulighet til å tildele inntil 60 millioner kroner fra neste års midler. Det betyr at det samlet er tilgjengelig inntil 124 millioner i forbindelse med årets utlysning. Kystverket har mottatt søknader fra åtte rederier.

Rederiene som har søkt er:

  • Wallenius Lines AB
  • Hav Line Vessel AS
  • Via Sea AS
  • Color Line AS
  • Storm Offshore AS
  • Grip Ship AS
  • NTS Management
  • Norheim Shipping

Det er Kystverket som håndterer og vurderer søknadene. De har foreløpig ikke kunnet gi Moderne Transport innsyn i søknadenes konkrete innhold på grunn av ferieavvikling.

Samfunnsnytte

Støtten kan gis i opptil tre år til redere som oppretter godsruter innenfor EØS med skip som går under EØS-flagg. Forutsetning er at den nye godsruten genererer samfunnsnytte, er avhengig av støtte for å gjennomføres og at det kan vises til at den vil være levedyktig etter støtteperioden.

– Prosjekter som kvalifiserer for støtte rangeres etter hvor stor samfunnsnytte som genereres per tilskuddskrone, og deretter etter beregnet nytteverdi, sier Sven Martin Tønnessen, avdelingsdirektør ved Kystverkets kystforvaltningsavdeling.

Tilskudd fra ordningen skal primært bidra til at det etableres nye, sjøbaserte godsruter mellom en norsk havn og en annen havn i EØS-området. Under særskilte tilfeller vil det kunne gis tilskudd til oppgradering av eksisterende tilbud som står i fare for å legges ned. De som vurderer å søke oppfordres til å kontakte Kystverket for å avklare om prosjektet omfattes av ordningen før utforming av søknad.

I fjor fikk Cryo Shipping, Nor Lines, DFDS, Samskip, Base Marine AS og Wallenius Lines støtte i fjor, mens søknader fra Norheim Shipping, North Sea Container Line og Biofeeder ble avvist.

Powered by Labrador CMS