Avtalesignering. Fra v. havnedirektør Ingvar Mathisen i Oslo Havn, Liv Monica Stubholt – styreleder Fortum Oslo Varme, Marthe Scharning Lund – byråd for næring og eierskap, Oslo kommune, Roger Schjerva – styreleder Oslo Havn og Eirik F Tandberg – administrerende direktør i Fortum Oslo Varme. Foto: Oslo Havn.

CO₂ skal gå sjøveien til Vestlandet

Foreligger det en investeringsbeslutning fjerde kvartal 2020, skal Fortum Oslo Varme etter planen ha et operativt CO₂-fangstanlegg på Klemetsrud i Oslo i 2024. Oslo kan dermed få en ledende rolle i det som kan bli en av fremtidens store klima-industrier.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo Havn KF og Fortum Oslo Varme AS signerte nylig en avtale om etablering av mellomlager for flytende CO₂ i Sydhavna. Herfra skal CO₂ fra energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud sendes videre for permanent lagring under havbunnen. Avtalen er et viktig steg videre for realiseringen av Oslos CO₂-fangstprosjekt, melder Oslo Havn KF.

Vil CO₂ til livs

Oslo kommune har satt ambisiøse klimamål om reduksjon av CO₂-utslipp med 50 prosent innen 2022 og 95 prosent innen 2030. Et sentralt og strategisk virkemiddel for å nå disse målene, er realisering av et fullskala fangstanlegg for CO₂ ved Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud. Selskapet planlegger å fange opptil 400.000 tonn CO₂ pr. år fra røykgassen ved energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Det fangede karbondioksidet komprimeres - og blir da flytende, får Moderne Transport vite.

- Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer, så byenes rolle i å løse klimautfordringene, vokser. Karbonfangst og lagring er helt nødvendig for å klare Parismålene. I dag markerer vi nok en milepæl i arbeidet med å sikre karbonfangst på Klemetsrud. Det gjør meg både stolt og glad på våre felles vegne, uttaler Marthe Scharning Lund (A), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.

Med tankbåt til Vestlandet

Området for mellomlager og lastefasiliteter tilsvarer 6.750 m². Mellomlageret vil ha kapasitet til å lagre 5.400 m³ flytende CO₂. Hver fjerde dag vil en opptil 130 meter lang tankbåt ankomme, laste og transportere gassen til Vestlandet. Neste etappe er varig lagring av CO₂ – hele 3.000 meter under havbunnen i Nordsjøen.

- Det er gledelig å ha kommet til enighet med Oslo Havn om leie av areal på Sydhavna. Kneppeskjæret er et godt egnet område for første fase av transportetappen, forteller styreleder i Fortum Oslo Varme, Liv Monica Stubholt.

- En god prosess

- En fremtidsrettet samarbeidspartner i Oslo Havn og plassering i Sydhavna, var vårt førstevalg blant havnealternativene vi vurderte. Avstanden mellom karbonfangstanlegget og Sydhavna er relativt kort, og dermed godt egnet for bruk av elektrisk transport. Det har vært en god prosess, fortsetter Stubholt.

Samfunnsoppdrag godsoverføring

- Intensjonsavtalen er i tråd med Oslo Havns samfunnsoppdrag om å få mer gods på sjøen, og legge til rette for arealeffektive og miljøvennlige løsninger i Sydhavna. Oslo Havn er glad for å bidra til at Fortum Oslo Varme kan tilby Oslo og Norge mer klimavennlig avfallshåndtering. Karbonfangst-prosjektet er i likhet med å flytte gods fra vei til sjø, viktige tiltak for at miljøhovedstaden Oslo skal nå sine klimamål, sier Oslo Havns styreleder Roger Schjerva.

Stor overføringsverdi 

Verdens befolkning produserer mer enn to milliarder tonn avfall hvert år, og dette tallet forventes å dobles på få år. Internasjonalt deponeres fortsatt mye avfall på landfyllinger, som gir store utslipp av CO₂ og metan. Den beste løsningen for restavfall det som gjøres i Oslo i dag. Den fraksjonen av avfallet som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, forbrennes med energigjenvinning der restenergien blir strøm og fjernvarme. Ved å flytte avfallsbehandlingen fra fyllinger til forbrenningsanlegg, reduserer man klimautslipp med opptil 75 prosent, og samtidig samler man mange diffuse utslipp til flere store punktutslipp, som enkelt kan fanges.

Et fullskala CO₂-fangstanlegg som fjerner CO₂-utslippene fra Klemetsrud vil ha direkte teknologisk overføringsverdi til tilsvarende anlegg og andre industrier som produserer røykgass. Offentlig investering i CO₂-fangst fra avfallsforbrenning kan derfor gi Norge en ledende rolle i det som kan bli en av fremtidens store klima-industrier.

Samarbeid

-Det er stor interesse for CO₂-fangst fra avfall i nasjonal og internasjonal avfallsindustri, og prosjektet har inngått samarbeid med flere tilsvarende anlegg i Norge og Europa. Verden etterspør en løsning for CO₂-fangst fra avfall, og Oslo er klare til å vise hvordan det kan gjøres, avslutter byråd Scharning Lund.

Powered by Labrador CMS