NSR er en omstridt alternativ rute mellom Europa og Asia. Her fra Venta Mearsk test-tur i fjor sommer.
NSR er en omstridt alternativ rute mellom Europa og Asia. Her fra Venta Mearsk test-tur i fjor sommer.

CMA CGM lover å ikke bruke Arktis

På grunn av miljøhensyn ønsker ikke det franke rederiet CMA CGM å bruke snarveien nord for Russland.

Publisert

De siste årene har den nordlige sjørute (NSR) blitt en aktuell vei å transportere gods mellom Asia og Europa. Ruten kutter rundt en tredjedel av distansen mellom de store havnene i Øst-Asia og Europa.

Fordeler og ulemper med NSR

Fordeler:

1. Ruten sparer én tredel av reisetiden av den tradisjonelle ruten, forkorter transporttiden og reduserer kundenes tidsomkostninger.

2. Man unngår omrutinger eller sikkerhetsrisiko forbundet med monsuntiden i Det indiske hav om sommeren.

3. Man reduserer risikoen for piratangrep og øker dermed sikkerheten.

4. Den nye ruten er effektiv med tanke på energisparing og miljøpåvirkning gjennom reduserte utslipp på den kortere turen, noe som gjør det lettere for kundene å oppfylle sine miljømål.

Ulemper:

1. Ruten er tilgjengelig i et begrenset tidsrom grunnet isflak, tåke og store bølger.

2. Området er tynt befolket, har få og små havner og tilgangen på nødhjelp er liten.

3. Været kan være ustabilt i polare strøk. Presise og tidlige værvarsler og klimatisk informasjon kan være vanskelig å skaffe til veie.

4. Polarkoden ble vedtatt i 2014 og medfører at det er nødvendig med større bevissthet og krav til fartøyenes navigasjon i området og til forebygging av utslipp og forurensning.

Nå har CMA CGM-topp Rodolphe Saadé annonsert at ruten ikke blir aktuell for dem. Årsaken er miljøhensyn, sier han.

- Med sitt rike og unike og stort sett uutforskede biologiske mangfold, spiller Arktis en viktig rolle i å regulere havstrømmer og den globale klimautviklingen. Bruken av Northern Sea Route vil utgjøre en betydelig fare for de unike, naturlige økosystemene i denne delen av verden, i hovedsak på grunn av trusler i form av ulykker, oljeforurensning eller kollisjoner med marint dyreliv, sier han.

Blant rederiene som har brukt ruten er Cosco og Maersk. Sistnevnte sendte i fjor et containerskip på ruten for å teste. Kinesiske Cosco har vært det mest aktive rederiet, og ifølge country manager for Cosco i Norge, Rudi Bolsøy, er det planlagt 7-8 seilinger via NSR med spesiallast. Maersk på sin side annonserte etter sin testtur at ruten ikke er et reelt kommersielt alternativ.

Ruten har sine fordeler og ulemper, hvorav nettopp én er en miljøgevinst gjennom kortere reisetid og dermed reduserte utslipp.

For å gjennomføre turen er man imidlertid avhengig av russiske myndigheters regler, og ruten er bare åpen rundt fire måneder årlig.

Selv om vanlige containerrederier ikke bruker ruten i dag, er det en god del godstrafikk i området, spesielt med tank- og gasskip i forbindelse med den russiske gassutvinningen på Jamalhalvøya.

Via NSR sparer man rundt 1/3 av reiseveien mellom Asia og Europa.
Via NSR sparer man rundt 1/3 av reiseveien mellom Asia og Europa.