Cato Hoberg gir seg

Cato Hoberg trekker seg som styreleder i Logistikkforeningen.no.

Publisert Sist oppdatert

På Generalforsamlingen i oktober får han avløsning i styrevervet.

Nye krefter

Hoberg begrunner avgjørelsen blant annet med at tiden er inne for at nye krefter overtar stafettpinnen, både i Østlandsstyret og Hovedstyret.

- Kanskje på tide å la enten totninger, rogalendinger eller østfoldinger overta ledervervet i hovedstyret etter at både trøndere, bergensere og østlendinger har gått på rundgang de årene jeg har vært med, sier Hoberg.

Bemerket

Han har bemerket seg som en ildsjel med sterk «fronting» av Logistikkforeningen. Han gode kommunikasjonsevne, ikke minst i forhold til nett-mediet, fremheves som en spesiell egenskap hos Hoberg. Foreningen sitter i dag på de største informasjonskanalene innen målgruppen på sosiale media.

Han legger da heller ikke skjul på at han har likt oppgaven og utfordringene. Hoberg vil fortsatt være godt synlig i foreningen, selv om han nå flytter seg fra avdeling Østlandet til Østfold i en eller annen sentral rolle. Jobben i Centiro Solutions krever også sitt.

Utfordring

Valgkomiteen står nå overfor en utfordrende oppgave. I følge statuttene skal Hovedstyrets medlemmer bestå av lokalavdelingenes ledere med en personlig vararepresentant fra lokalavdelingenes styre. De lokale styreledere er, som Hoberg, aktive i sine bedrifter.Generalforsamlingen, som arrangereres i tilknytning til Transport og Logistikk-konferansen på Gardermoen i oktober, velger hovedstyreleder med funksjonstid på to år.