Jernbaneselskapene får seg et etterlengtet løft etter at regjeringen tilfører støttemidler som følge av brukolalpsen på Dovrebanen. Bildet viser terminalaktivitet på Alnabruterminalen.

Innvilger inntil 75 millioner til jernbaneselskapene etter brukollpasen

Infrastruktruen er ikke godsselskapenes ansvar. Derfor er det helt nødvendig at myndighetene kommer på banen.

Publisert Sist oppdatert
Henning Aandal, daglig leder i OnRail.

Det formidler Henning Aandal, daglig leder i Onrail i en sms til Logistikk Inside, kort tid etter at meldingen fra samferdselsdepartementet kom ut.

- Dette er en lykkelig dag! Togselskapene var lovet kompensasjon etter sammenbruddet i infrastrukturen, men en stor lettelse at regjeringen setter fart på prosessen. Det har vært en glede å samarbeide med Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet, som heier på godstogene og forstår at det er få alternativer for oss når banestrekningene stenger i lang tid, skriver Aandal. 

- Den nye godskorridoren på Rørosbanen har også vært avgjørende for jernbanetransporten nordover mens Dovrebanen er stengt, legger han til. 

Han opplever at mange gode krefter har kommet sammen for å jobbe for en sektor som opplever en akutt krise.

- Politisk er det flere som trekker i trådene. Ordføreren i Rauma, Yvonne Vold, og Møre-benken på Stortinget, er blant dem som har stått på for togselskapene, som uforskyldt havnet i en krise, påpeker Aandal.

Lettelse hos CargoNet - men Rørosbanen må ikke bli en "sovepute"

Ingvild Storås, administrerende direktør i CargoNet

- For vår del var det viktigste den beskjeden som kom forrige mandag, at regjeringen bekrefter at det ville komme en støtteordning. Men at vi nå får noe mer konkret å forholde oss til, er gledelig. Det viser at de signaliserer en vilje om å satse på gods på bane. Vi har stått i en akutt krisesituasjon i over en måned, forteller Ingvild Storås, administrerende direktør i CargoNet til Logisitkk Inside.

Hun kan fortelle om en god og konstruktiv dialog med departementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR.

- Jeg føler at departmentet har vært «på ballen». At de skjønner hvor viktig både støtteordningen er for oss som frakter gods på bane, men også viktigheten av å ikke la Rørosbanen bli noen «sovepute». Kapasiteten vår på bane mellom Oslo og Trondheim er halvert sammenlignet med en normalsituasjon. Det er kritisk at Randklev bru blir satt i stand igjen raskest mulig, understreker hun.

NHO Logistikk og Transport fornøyd med responsen

Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport.

- Dette er kjempebra! Regjeringen og departementet skal ha ros for å ha snudd seg rundt i denne saken, uttaler Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport til Logistikk Inside. Han er på jobbreise da vi plinger på, og har ikke hatt anledning til å sette seg inn i detaljene.

- Det er kjempebra at regjeringen har kommet på banen, og det var naturligvis ventet, sier han, og referer til at godsselskapene CargoNet og OnRail taper store summer og har høye kostnader som følge av at Dovrebanen er stengt for gjennomgående godstransport etter at Randklev bru kollapset som følge av ekstremværet Hans. 

Går utenom Stortinget

Samferdselsdepartementet sendte ved lunsjtider ut en pressemelding der de forteller at regjeringen benytter adgangen Kongen i statsråd har til å pådra staten utgifter uten bevilgning når dette er uomgjengelig nødvendig.

Utgiftene som nå pådras, skal begrenses til det som er strengt nødvendig frem til Stortinget får behandlet saken. Regjeringen har satt en øvre grense for samlede utbetalinger på inntil 75 millioner kroner.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

- En kritisk situasjon

– Situasjonen er kritisk for flere aktører i bransjen. Regjeringen vil utbetale støtte til godstogselskaper som er rammet av ekstremværet Hans i påvente av at Stortinget åpner og får behandlet vårt kommende forslag til støtteordning, formidler samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i meldingen.

"Regjeringen har tidligere varslet at det vil bli opprettet en ordning for å støtte godstogselskapene som rammes av brukollapsen på Dovrebanen i Ringebu. Det tilligger Stortinget å vedta endringer i statsbudsjettet for 2023, men Stortinget trer ikke sammen før i begynnelsen av oktober. Det vil da ta noe tid før regjeringens forslag til økonomisk støtteordning for godstogselskapene kan behandles", skriver departementet i meldingen.

– Støtten som de rammede godsselskapene på Dovrebanen nå får, skal sikre at de fremdeles kan frakte nødvendig gods på jernbane frem til endelig innretning av støtteordning er klar, sier samferdselsministeren.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Støtteordningen skal forvaltes av Jernbanedirektoratet, som vil utbetale støtte til godstogselskapene innen kort tid.

Regjeringens forslag til støtteordning Regjeringen vil innen kort tid fremme en proposisjon til Stortinget om å opprette en støtteordning. Denne vil være begrenset til selskaper som frakter gods på Dovrebanen og som er påført tap som en direkte konsekvens av brukollapsen i Ringebu i august 2023.

Powered by Labrador CMS