Stor interesse for DB Schenkers togsatsing

På kvelden 3. januar startet det aller første DB Schenker-toget sin ferd fra Alnabru-terminalen i Oslo til Narvik. Interessen er stor, men Schenker har også opplevd et typisk jernbaneproblem.

Publisert Sist oppdatert

Mesteparten av turen går likevel gjennom Sverige. Strekningen en vei er på hele 1945 km, en av de lengste togrutene i hele Europa. Turen tar mellom 27 og 28 timer og skjærer ned transporttiden til Narvik sammenlignet med både lastebil og båt. Det går fem turer i hver retning hver uke.

Det 520 meter lange toget har en kapasitet på 40 TEU. Et togsett består av ti vogner, hvorav fem er rene containervogner og fem er semitrailer-vogner. Også semitrailer-vognene kan ta containere. I tillegg skal toget daglig ha med tre bilvogner for personbiler. I nordgående retning vil toget frakte næringsmidler, medisiner, husholdningsartikler, alt av stykkgods, samt partigods. Sørover fra Narvik er godsvolumet i hovedsak fisk, men også annet gods til Østlandet og videre ut i Europa.

DB Schenker North Rail Express er organisert gjennom en totalavtale med DB Schenker Rail i Tyskland. Svenske Green Cargo står for togfremføringen, mens norske CargoLink skjøtter terminaltjenester på Alnabru og i Narvik og står for booking og lassplanlegging.

Stor interesse

Allerede fra første stund har det vært stor interesse for Schenker-toget. Det har forekommet at etterspørselen har vært større enn kapasiteten, og Schenker har i noen tilfeller også benyttet ARE-toget, som CargoNet kjører på samme strekningen, samt lastebil. – I noen tilfeller har sjøcontainere blitt satt på vårt tog i Narvik og omlastet på skip i Oslo, i stedet for å gå med båt fra Narvik, forteller Einar Spurkeland, som er informasjonssjef i Schenker AS. - Hvis interessen for toget fortsetter å være stor, vil vi vurdere hvordan man kan øke kapasiteten, sier han og forteller at Schenker daglig mottar henvendelser om toget.

Baneproblem

Schenker har allerede fått oppleve hvilke problemer jernbanetransport kan by på. Knappe to uker etter oppstarten skjedde en togavsporing med et annet tog mellom Ange og Sundsvall i Sverige. Dermed var det full stopp for alle andre tog på strekningen også. I første omgang måtte Schenker omdirigere gods til bil, samt til Nordlandsbanen opp til Bodø med omlasting der for videre transport nordover. Nå ble det etter hvert opprettet en forbikjøringsmulighet på annet spor i Sverige. Det hjalp noe, men med så intensiv trafikk som det er med Schenker-toget i begge retninger, var det ikke mulig å komme i rute igjen på noen dager. – Vi beklager forsinkelsene som oppsto, selv om dette var helt utenfor vår kontroll, sier Spurkeland. – Hvis sporeierne og terminaleierne klarer å gjøre jobben sin, skal vi sørge for at toget er i rute.

Meltveit Kleppa kom ikke

Det er ytterst sjelden det åpnes et nytt jernbanetilbud i Norge. Derfor skulle den offisielle åpningen foretas av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppe. Etter at de fleste gjestene var på plass fikk arrangørstaben melding om at ministeren var forhindret fra å komme. Departementet klarte heller ikke å stille med stedfortreder. Det ble slått noen vitser om Senterpartiet og distriktsprofil blant de fremmøtte. Likevel ble det en verdig åpning da NHO-direktør Peter Haas Brubakk og adm. direktør Michael Holmström i Schenker AS klippet over banneret med teksten “DB Schenker North Rail Express. Narvik-Oslo”.