Matjubel for ICA

Regjeringen åpner for midlertidig innkjøpssamarbeid.

Publisert Sist oppdatert

FAD (Fornyings-, administrasjons- og Kirkedepartementet) har gitt grønt lys for at ICA Norge og NorgesGruppen kan fortsette implementeringen av en felles innkjøpsavtale i påvente av Konkurransetilsynets endelige beslutning. Det er ventet at Konkurransetilsynet vil komme med sitt endelige vedtak etter 30. september.

FAD opprettholder tilsynets vedtak om midlertidig stans av et distribusjonssamarbeid, men godtar at ICA og NorgesGruppen fortsetter sitt planlagte samarbeid om innkjøp. FAD mener at det ikke vil medføre risiko for varig konkurransemessig skade dersom NorgesGruppen og ICA inngår et midlertidig samarbeid om innkjøp.

For ICA Norge handler avtalen med NorgesGruppen om å fortsatt overleve i Norge og om å redde en rekke arbeidsplasser rundt om i hele landet.

-Vi er svært glad og ikke minst takknemlig for at FAD nå har gitt oss muligheten til å starte et innkjøpssamarbeid med NorgesGruppen. Dette handler om ICA Norges og våre ansattes fremtid, og denne avtalen vil være et viktig bidrag i kampen for å snu selskapet. Et innkjøpssamarbeid vil gi oss sårt tiltrengt konkurransekraft som selvsagt vil komme forbrukerne til gode. At vi nå får igangsette innkjøpssamarbeidet ser vi som et sterkt signal fra FAD når det gjelder endelig beslutning, sier administrerende direktør i ICA Norge, Thorbjørn Theie.