Ute av Langhus, Ulsrud og Porsgrunn

GARDERMOEN: Aktiviteten er trappet opp ved Ahlsells nye sentrallager i Ullensaker siden vårt forrige besøk før jul. – Det har gått helt smertefritt, sier Gunnar Eng, eiendoms- og vedlikeholdssjef i Ahlsell. 

Grossisten har lagt om logistikken og flyttet inn i nytt sentrallager på Bonntjennsmoen på Jessheim. I løpet av året legger de ned syv regionallagre i Norge, det vil si alle lagre utenom i Bodø. For kort tid siden ble lageret i Langhus lagt ned og i begynnelsen av denne måneden var det også slutt for lageret i Ulsrud.

- Foreløpig ser det bra ut og vi overholder tidsplanen, sier Eng.

- Vi har vært veldig heldige med de leverandørene vi har valgt, for alt fra trucker og IT, til det automatiserte lagersystemet (Vanderlande), har fungert som det skal, sier Eng, som i kraft av sin stilling har kontroll med alt av maskiner og utstyr i bedriften.

Konvensjonelle pallereoler er nok ikke det mest ”sexy” eller sofistiskerte man finner i lageret, men valg av reoler er likevel avgjørende i forhold til profiler og design, bæreevne og leveransepresisjon, så Eng lot seg imponere.

Anbudsfristen for å levere reoler for 55.000 paller gikk ut 17. mai i fjor. Allerede 1. august var de franskproduserte Feralco-reolene klare for montasje, og kun seks uker senere hadde det polske montasjeteamet reist og montert alle reolene, samt lokasjonsmerket alle de 55.000 pallplassene.

Vi snakker da om en leveranse som inkluderte ca. 800 tonn stål, 5636 løpemeter med reoler, 25.650 løpemeter med stiger, hele 211.000 løpemeter bærebjelker, 2000 m2 rassikring samt en del seksjoner kabeltrommelreoler.

- Montasjeteamet monterte reoler i et vanvittig tempo. Jeg har aldri sett maken, sier Eng, tydelig imponert.

- Vi visste at Nordverk var en seriøs aktør, og de leverte! Det var et tøft tidsskjema, men fire timer etter at vi fikk nøkkelen ved byggoverlevering, kunne vi starte med å legge inn de første varene, forteller Eng. Leveransen til Ahlsell var den største enkeltleveransen Nordverk Norge AS hadde i fjor.