4-felts bru over Oslofjorden

Samferdselsminister Marit Arnstad er enig med NLF-sjef Geir A. Mo i at 4-felts bru over Oslofjorden kan være løsningen.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er imidlertid en nyanseforskjell. Mo ønske brubygging så fort som mulig, mens Arnstad ønsker utredning først. Samferdselsministeren understreker imidlertid at det ikke nødvendigvis tar lenger tid.

Sans for bru

Samferdselsministeren bekreftet også at hun har stor sans for en bruløsning, da hun fikk brualternativet inn i den såkalte konseptvalgutredningen (KVU) til Statens vegvesen.

14. august var Marit Arnstad på valgkampbesøk i Akershus. I den anledning møtte hun adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ved Oslofjordtunnelen.

Fjordkryssing med bru eller enda et tunnelløp var tema.

Oppfordring

Mo oppfordrer samferdselsministeren på det sterke å gå for en bruløsning.

– Glem Tunnel og gå rett på bru. Det er både effektivt, miljøvennlig og sikkert. Dessuten er det god næringsutvikling med tanke på tilknytning til både E18 og E6. Og så haster det med å utvikle transporttilbudet på tvers av fjorden, ikke minst med tanke på den sterke økningen av utenlandske vogntog, understreker Mo.

Marit Arnstad oppfordrer Vegvesenet til å komme raskt frem til det beste alternativet.

Grundig

– En fagstatsråd er avhengig av et grundig beslutningsgrunnlag for å ta en fornuftig avgjørelse og konklusjon, understreker Marit Arnstad og fortsetter:

 

– Bygging av ny tunnel bør ikke velges bare fordi denne løsningen kan realiseres raskest og ha lavest investeringskostnad, sier Arnstad.

Rådet vegdirektøren

Hun ba tidligere i år veidirektør Terje Moe Gustavsen utarbeide et konkret grunnlag for brualternativ.

Vegdirektoratet var i utgangspunktet imot bygging av Oslofjordtunnelen, men har argumentert for at bygging av et nytt tunnelløp er den rette løsningen for at trafikkveksten ikke skal gå på bekostning av sikkerheten. Både pris og tid er viktig i den vurderingen.

For at Norge skal overholde EUs tunnelsikkerhetsforskrift, må nytt tunnelløp eller bru være på plass innen 2019.

Powered by Labrador CMS