Posten/Bring og konsernsjef Tone Wille trosser Covid-19.
Posten/Bring og konsernsjef Tone Wille trosser Covid-19.

Posten/Bring står han av

Etterspørselen fra privatmarkedet gir kraftig volumvekst i pakker fra netthandel i Posten Norge. Konsernet trosser Covid-19 og øker volumer, omsetning og resultater.

Publisert

- Vi leverer et godt resultat for første kvartal. I siste del av kvartalet medførte koronapandemien aktivitetsnedgang i bedriftsmarkedet, mens etterspørselen økte fra privatmarkedet og ga en kraftig volumvekst i pakker fra netthandel. Vi har i stor grad lyktes med å tilpasse driften til volumendringene, samtidig som vi har hatt fokus på HMS og innført smitteverntiltak, sier konsernsjef Tone Wille.

Konsernets omsetning 1. kvartal var på 5964 mill. kroner, en økning på 0,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på 153 mill. kroner, en forbedring på 46 mill. sammenlignet med 1. kvartal 2019.

Driftsresultatet (EBIT) ble i 1. kvartal 158 mill. kroner, en forbedring på 183 mill. kroner sammenlignet med samme periode i 2019. En vesentlig del av forklaringen på forbedringen er at det i 1. kvartal 2019 ble foretatt avsetninger på 119 mill. kroner til nødvendig omstilling i postvirksomheten.

Økt pakkevolum og hjemlevering

Mens internasjonal handel og deler av næringslivet nærmest stoppet opp som følge av strenge restriksjoner for å begrense smittespredning av Covid-19, har husholdningene i økende grad handlet på nett. Det har ført til store volumendringer i konsernets virksomhet. Posten og Bring har under koronapandemien opplevd en økning i hjemlevering av pakker på over 400 prosent sammenlignet med tilsvarende uker i fjor.

Innen segment logistikk har vekst og operasjonelle tiltak medført økt produktivitet og bedret lønnsomhet.

E-handelsvolumet siste 12 måneder økte med 15 prosent, med økende vekst mot slutten av kvartalet.

For Postsegmentet fortsetter volumfallet i adressert og uadressert brevpost. Adressert post falt med 11,0 prosent i 1. kvartal 2020, mens uadressert post ble redusert med 27,5 prosent.

Koronapandemien hadde en negativ påvirkning på volumene i siste del av kvartalet. Arbeidet med å gå over til postomdeling annenhver dag fra juli er i rute.

Styrket tjenestetilbud

I årets første kvartal har det norske samfunnet vært gjennom krevende tider med store mobilitetsbegrensninger.

- Posten har opprettholdt tilnærmet normal drift gjennom hele perioden og konsernets samfunnskritiske rolle som leverandør av post, pakker og gods har blitt aktualisert. Det har vært endring i manges brukervaner og vi ser at flere av våre nye tjenester bidrar til å gjøre hverdagen enklere for folk flest. Det er grunn til å tro at pakkevolumene fra netthandel og hjemlevering vil stabilisere seg på et høyere nivå enn hva det var før koronapandemien, sier Wille.

Full nordisk dekning

For å styrke tjenestetilbudet og komme nærmere kundene har Bring i Sverige etablert 1700 utleveringspunkter over hele landet.

Det gir konsernet full nordisk dekning. I tillegg ble en ny terminal åpnet i Uddevalla 1. april for ytterligere å styrke Brings kapasitet og nettverk i Sverige.

I Norge har Coop og Posten innledet samarbeid om hjemlevering av dagligvarer. Løsningen som ble lansert i mars er den første i sitt slag som muliggjør hjemlevering av dagligvarer over hele landet.

Ifølge Wille har Posten og Bring under koronapandemien demonstrert sin evne til å lansere nye, innovative tjenester tilpasset kundenes behov. Blant annet med lansering av nye løsninger for kontaktfri utlevering og signering for å ivareta smittevern.