Posten vil bygge ny Trondheims-terminal

Posten vil samle trønderterminalene sine, og ser nå etter tomt.

Publisert Sist oppdatert

Posten Norge vil samle sin terminalvirksomhet i Trondheim sør for sentrum. Det omfatter dagens post- og pakketerminal på Sluppen, og tre terminaler Bring har på Brattøra.

Posten vil investere om lag 500 millioner kroner i det nye post- og logistikksenteret som er planlagt å stå ferdig i 2016 og vil være arbeidsplass for nærmere 500 medarbeidere.

  – Når vi samler all terminalvirksomheten i Trondheim på ett sted, vil det gi kundene et bedre tilbud og styrke Posten og Brings konkurransekraft i området. Vi vil oppnå stordriftsfordeler, samtidig som trafikk- og miljøbelastningen blir mindre, sier regiondirektør Per Ivar Tiller i Posten Norge.

Mindre kjøring

Ifølge beregningene Posten har gjort vil samlokaliseringen redusere antall kjørte kilometer med 250.000 i året for Postens og Brings virksomhet i Trondheim.

De tillitsvalgte i Postkom, Postens største fagforening, er positive til beslutningen om å bygge en ny, felles terminal i Trondheim.

– Vi er veldig fornøyd med at vi har en arbeidsgiver som samhandler og samler all post- og logistikkvirksomhet i en felles terminal. Det vil åpne for arbeidsplasser med større mulighet for å ivareta heltidsarbeid framover, sier Tove Kristin Brekke, som er leder for Postkom krets Midt-Norge.

Posten Norge arbeider nå med å kjøpe egnet tomt til nybygget, og har flere gode alternativer sør for Trondheim sentrum. Kjøp av tomt er planlagt i løpet av våren 2014.

Samtidig vil Postens terminal på Sluppen bli lagt ut for salg. Når det nye logistikksenteret står ferdig vil Bring flytte sin virksomhet fra Brattøra.

Det nye post- og logistikksenteret vil bli det største i Norge for samproduksjon både av brev, pakker, gods og termo.

Følgende tjenesteområder vil bli samlet på det nye logistikksenteret:

-Brevproduksjon
-Pakke- og godsvirksomhet (innland og utland)
-Termovirksomhet
-Lagervirksomhet