Fallet i brevvolumene bare øker og øker.
Fallet i brevvolumene bare øker og øker.

Posten tar grep etter nedtur

Fall i driftsinntekter og brevvolumer gjør at Posten må iverksette stadig nye tiltak for å møte utviklingen.

Posten Norges resultat (EBITE) i 3. kvartal 2016 ble 157 millioner kroner, som er 2 millioner kroner svakere enn samme kvartal i fjor, opplyser selskapet i en pressemelding.

Det er en krevende markedssituasjon for konsernet med tiltagende fall i brevvolumene og et svakt logistikkmarked.

Nedgang på 94 mill.

Driftsinntektene i 3. kvartal var 5934 millioner kroner, en reduksjon på 1,8 prosent fra samme kvartal i fjor. Konsernet har hittil i år hatt driftsinntekter på 18.340 millioner kroner, noe som er på nivå med fjoråret. Hittil i år ble EBITE 378 mill. kroner, en nedgang på 94 mill. kroner fra samme periode i fjor.

Konserndirektør i Posten, Tone Wille, forteller at selskapet stadig tar nye grep for å møte en ny hverdag.
Konserndirektør i Posten, Tone Wille, forteller at selskapet stadig tar nye grep for å møte en ny hverdag.

- Konsernet opplever nå sterkt tiltagende fall i brevvolumene. Vi har kompensert mye av inntektsfallet med store kostnadsbesparende tiltak i 2016, men det er nødvendig å iverksette stadig nye tiltak for å tilpasse oss utviklingen, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

I årets første ni måneder falt adressert brevvolum med 11,7 prosent i Norge, mens fallet de siste årene har vært på mellom 5 og 8 prosent i året. Bank og finans hadde en nedgang på 24,2 prosent og offentlige avsendere en nedgang på 21,2 prosent hittil i år.

I lys av denne utviklingen ble omsetningen i postsegmentet hittil i år 181 mill. kroner svakere enn i 2015 og EBITE ble 87 mill. kroner svakere. Effekt av blant annet kostnadsreduserende tiltak bidro til at postsegmentet i 3. kvartal hadde en EBITE på 112 millioner kroner som var 4 millioner kroner bedre enn i samme kvartal i fjor.

Nedgang også i logistikk

Logistikksegmentet hadde en EBITE på 53 millioner kroner i 3. kvartal, 35 millioner kroner svakere enn samme kvartal i fjor. EBITE hittil i år ble 31 mill. kroner, en nedgang på 84 mill. kroner i forhold til tilsvarende periode i 2015. Markedssituasjonen i Norge, Sverige og Danmark var fortsatt krevende og konkurransen presset marginene nedover.

- Det er iverksatt betydelige kostnadstiltak for å tilpasse driften til den svake markedsutviklingen. Vi har tro på at flere at de grepene som nå er tatt, vil gi god effekt på konsernets resultat. For å styrke konkurransekraften på lenger sikt investerer vi betydelig i et nytt logistikknettverk med 18 terminaler i Norge, sier Wille.

Privat netthandel øker og konsernets samlede e-handelsvolum hadde en vekst på 13 prosent hittil i år.

I 3. kvartal 2016 var sykefraværet for konsernet 5,7 prosent og var for de siste 12 måneder 5,9 prosent. Det er en forbedring på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende periode i 2015.