Bring Frigo, Nordens største logistikkaktør innen foodsegmentet, styrker posisjonen både i Norge og internasjonalt.
Bring Frigo, Nordens største logistikkaktør innen foodsegmentet, styrker posisjonen både i Norge og internasjonalt.

Hun skal styrke Bring Frigo i Norge

Bring Frigo AB styrker tilstedeværelsen i Norge og har ansatt Elisabeth Szücs Nordeng til å ta hånd om den internasjonale satsingen.

Publisert

12– Ja nå satser Bring Frigo i Norge, og jeg er så heldig å få være med på å utvikle gode logistikkløsninger for næringsmiddelbedriftene i Norge, sier Nordeng som gleder seg over å få lov til å være med på denne utviklingen.

Spennende reise

Elisabeth Szücs Nordeng har fått ansvar for Bring Frigos Norges-satsing.
Elisabeth Szücs Nordeng har fått ansvar for Bring Frigos Norges-satsing.

– Jeg ser frem til å utvikle den norske delen av Bring Frigos virksomhet. Det blir en spennende reise å utarbeide optimale logistikkløsninger for bedrifter innen næringsmiddelsegmentet i Norge, sier Bring Frigos nye Norges-sjef.

Det er en del av selskapets satsing på det internasjonale markedet at Nordeng tiltrådte som Managing Director Denmark/General Manager Traffic Norway i Bring Frigo AB 1. oktober.

Det er allerede etablert en vellykket lagervirksomhet på Rud utenfor Oslo, noe som gjør det naturlig å utvikle transportvirksomheten videre, heter det i pressemeldingen.

Nordeng betraktes som en ressurssterk bransjeaktør med lang erfaring med forretningsutvikling innen transport og næringsliv.

Står godt rustet

Transportavdelingen i Bring Frigo står dermed godt rustet til å drive distribusjonsvirksomhet i Norge og internasjonal trafikk for import og eksport.

Det internasjonale kontoret i Norge vil ligge i Bring Frigo ABs eksisterende lokaler på Rud utenfor Oslo.

– Vi investerer tungt for å styrke posisjonen og bedre kundetilbudet i vårt hjemmemarked, Norden, sier adm. direktør Peter Haveneths i Bring Frigo AB.

Han viser også til det nylig inngåtte strategiske samarbeidet med EFN (European Food Network), og hvor Bring Frigo er nordisk distributør.

- Og nå styrker vi vår plattform i Norge. Her skal vi blant annet distribuere fiskevolumer til kontinentet, noe som også muliggjør en velfungerende import av mat til Norge fra Europa, sier Haveneths.

Leder Norden-løpet

Bring Frigo AB er Nordens største logistikkaktør innen foodsegmentet.

Selskapet har allerede en fremgangsrik lagervirksomhet på Rud utenfor Oslo. Målet er å levere komplette logistikkløsninger til sine kunder, og ser det derfor som et naturlig neste steg å forsterke distribusjonsvirksomheten i Norge, men også den internasjonale trafikken for import og eksport.