Posten Norge skaper monopol på logistikkmarkedet, hevder konkurrentene Schenker og PostNord.
Posten Norge skaper monopol på logistikkmarkedet, hevder konkurrentene Schenker og PostNord.

Transportgiganter angriper Posten

PostNord og Schenker beskylder Posten/Bring for å bruke statstøtte-penger til å skaffe seg monopol på transporttjenester.

Publisert

Posten avviser kategorisk anklagene.

– Dette har vi hørt før, sier Elisabeth Gjølme, konserndirektør for kommunikasjon i Posten Norge.  

For et par måneder siden fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen en rekke anklager mot Posten Norge på sitt bord.

Schenker og PostNord

Bak anklagene står Schenker og PostNord og har bedt om et møte.

Flere store transportselskaper har lenge vært kritisk til utviklingen i Posten, og spesielt konsernets kommersielle selskap Bring.

Ifølge selskapene stuper lønnsomheten i bransjen og at utviklingen til et statsmonopol på logistikk gjennom Posten Norge hindrer sunn konkurranse.

Ifølge en kopi av dokumentet til Solvik-Olsen som Aftenposten sitter på blir en rekke klager listet opp:

Posten bruker statsstøtte-penger til å kjøpe opp konkurrerende transportselskaper og legge dem inn under sin kommersielle tjeneste Bring. Statsstøtte brukes også til å bygge opp en rekke svære terminaler, som både håndterer brev og gods, samt infrastruktur, som konkurrenter i realiteten ikke får tilgang til.

Opptrer som monopolist

Posten Norge bygger terminaler landet over som er med på å skape monopol på logistikkmarkedet, hevder konkurrentene Schenker og PostNord.

Hverken i Sverige eller Danmark mottar postselskapene statsstøtte tilsvarende det Posten Norge gjør.

Posten og Schenker har gjentatte ganger møttes i retten.

På ett tidspunkt krevde Schenker 460 millioner av Posten, i en konflikt som skulle komme til å vare i 3 år.

Kritikerne mener at staten gjennom Posten Norge bygger et statlig logistikkmonopol. De mener at godsvirksomheten må skilles ut fra Posten Norge i et eget selskap, for å sikre sunn konkurranse.

Markedsdirektør Ole A. Hagen i PostNord mener Posten-virksomheten er ødeleggende for markedet.

– Det nye er at konkurransen i logistikkmarkedet ødelegges når Posten entrer dette markedet, sier Hagen til Aftenposten og får støtte av bransjekollega Einar Spurkeland i Schenker.

Hagen og Spurkeland reagerer på at Bring får penger til å kjøpe selskaper, som de mener kommer fra statsstøtte, og at logistikkvirksomhet i Norge i stadig større grad domineres av Bring.

Hagen tror ikke at samferdselsministeren har oppfattet alle poengene.

- Like etter at han fikk anklagene på bordet innskjerpet han i stedet at postloven skal følges, sier Hagen.

Fra 1. januar 2017 legges Posten Norge under Næringsdepartementet.

Slår tilbake

– Dette er uriktige og urimelige påstander, sier Elisabeth Gjølme, konserndirektør for kommunikasjon i Posten Norge.

- Vi har hørt tilsvarende påstander før, de blir ikke mer sanne av å gjentas, sier hun.

Ifølge Gjølme mottar ikke Posten statsstøtte.

– Vi får betalt for ulønnsomme samfunnspålagte posttjenester, sier hun.

Gjølme avviser også sammenblanding mellom post- og logistikkdelen.

– Norsk Kommunikasjonsmyndighet fører kontroll med Postens virksomhet og påser at det ikke skjer kryssubsidiering mellom post og logistikk. Jeg tror ingen andre aktører blir så nøye kontrollert og fulgt opp som Posten, sier hun.

– Vi driver etter vanlige forretningsmessige prinsipper og konkurrerer mot norske selskaper som er mindre enn oss og mot internasjonale konsern som er langt større enn oss, sier Gjølme.